Välkommen på fältträff 5.6.2023 kl. 17: Dränerings- och markvårdskväll på Västankvarn Gård

Har du stött på problem med åkerns dränering eller markstruktur? Kom på fältträff och få praktiska råd om hur du kan förbättra skördarna genom att sköta om vattenhushållningen och marken! Christina Berneheim från Svensk Kolinlagring berättar om hur jordbrukare i Sverige kan få betalt av investerare för kolinlagrande och markförbättrande odlingsmetoder. Vi får se en demonstration av täckdikesspolning. Nylands Svenska Lantbrukssällskaps dräneringsplanerare berättar och visar hur man kan undvika och lösa olika problem med dräneringen. Dessutom gräver vi i jorden, bedömer markstrukturen och pratar om hur vi kan förbättra den. Läs mer: www.bsag.fi/sv/aktuellt/falttraff2023/

Undersök åkerns markstruktur och delta i utmaningen Nu gäller det att fatta tag i spaden och gräva gropar i åkrarna för MARK-utmaningen är här! Utmaningen går ut på att du med spade gräver en grop av en viss storlek, och därefter iakttar och poängsätter den uppgrävda jordkokan med hjälp av Markstrukturkortet. Det är ett utmärkt sätt att samla information om markens skick och följa med effekterna de olika odlingsåtgärderna har på markens egenskaper. Utmaningen pågår under hela odlingssäsongen 2023. Vi lottar ut ett pris bland deltagarna! Se instruktioner för hur du kan delta: www.bsag.fi/sv/aktuellt/mark-utmaningen

Plats: Västankvarn Gård, Förvaltarvillan, Västankvarn­vägen 413.

Odlarträffen arrangeras av projektet Carbon Action Markvård, Projektet Raseborgs å och Västra Nylands vatten och miljö i samarbete med SLC Nyland och NSL.

Mer information:

Anne Antman
Projektchef
Baltic Sea Action Group
+ 358 40 650 3690
anne.antman@bsag.fi

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ