Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Nylandsbygd.fi.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://nylandsbygd.fi och har upprättats / uppdaterats 28.04.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Utlåtande grundar sig på en analys utförd av tredje part, där man granskat om nätsidan följer kraven i direktivet (EU) 2016/2102.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

1. Omfattas inte av lagstiftningens krav.

  • innehåll som har publicerats i tjänsten av användarna eller av utomstående aktörer, och som inte produceras, finansieras eller övervakas av tjänsteleverantör
  • kartor som inte är avsedda för navigering (t.ex. väder- eller terrängkartor)
  • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt), som har publicerats före 23.9.2018
  • webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019
  • direktsända videor och ljudsändningar som inte spelas in för att bevaras och publiceras på nytt
  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020

Nätsidan är förnyad i november 2021. Nätsidan innehåller arkivmaterial från 2017−2021. I det gamla materialet kan finnas bild- och textmaterial samt länkar till videor och annat material som inte uppfyller tillgänglighetsdirektivet. Vi gör förbättringar i tillgängligheten då vi uppdaterar dessa sidor. Vi utbildar personalen så den ska kunna producera tillgängligt material.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

toimisto(at)ykkosakseli.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan dulämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000