GREPPA LIVE – Marknads snack 

GREPPA LIVE – Marknads snack Jukka Peltola (Farmers Grain Export) och Rikard Korkman (SLC) går igenom läget på spannmålsmarknaden just nu

Fältvandringar i juni

Kom med och diskutera marknadsläget samt lär dig praktiskt växtskydd med mera. Greppa Marknaden fältvandringar: tisdag 6 juni kl. 17.30 på Postis gård (Erik Perklén) Sjundeå, Postis 16, 08700 Lojo, onsdag 7 juni kl. 17.30 på Tjusterby (Artur Hagner & … »

Fältvandringar i juni

Kom med och diskutera marknadsläget samt lär dig praktiskt växtskydd med mera. Greppa Marknaden fältvandringar: tisdag 6 juni kl. 17.30 på Postis gård (Erik Perklén) Sjundeå, Postis 16, 08700 Lojo, onsdag 7 juni kl. 17.30 på Tjusterby (Artur Hagner & … »

Fältvandringar i juni

Kom med och diskutera marknadsläget samt lär dig praktiskt växtskydd med mera. Greppa Marknaden fältvandringar: tisdag 6 juni kl. 17.30 på Postis gård (Erik Perklén) Sjundeå, Postis 16, 08700 Lojo, onsdag 7 juni kl. 17.30 på Tjusterby (Artur Hagner & … »