Morgonkaffe för Nyländska landsbygdsföretagare fredagen 23.9.2022: Inbesparingar i elräkningen – hur hinner jag ännu ansöka om stöd från EU:s återhämtningsmedel för övergång till förnybar energi

Morgonkaffe för Nyländska landsbygdsföretagare fredagen 23.9.2022: Inbesparingar i elräkningen – hur hinner jag ännu ansöka om stöd från EU:s återhämtningsmedel för övergång till förnybar energi

Morgonkaffe arrangerades för Nyländska landsbygdsföretagare fre 23.9.2022 kl. 9–9.30 via Teams. Presentationsmaterial hittar du nedan. Ämnet var: Inbesparingar i elräkningen – hur hinner jag ännu…