Leader-grupperna vädjar till beslutsfattarna: Det behövs ett större stöd för den lokala utvecklingsverksamheten på landsbygden under nästa period!

Aihe Yleinen @sv

Finlands 55 Leader-grupper vädjar för att Finland i sin CAP27-strategi skulle avsätta 10 % av den nationella andelen ur landsbygdsfonden för Leader-verksamhet. Finland har alltid bibehållit sin nationella finansiering för Leader-verksamhet på miniminivån som förutsätts enligt EU-förordningar, alltså 5 %. … »

Smarta landsbygder i Nyland -webbinarium

Beredningen av de regionala och lokala CAP27-genomförandeplanerna och strategierna fortsätter. Arbetet har gått vidare med en mellanutvärdering av den nuvarande programperioden, en utvärdering av den nyländska landsbygdens nuläge och utredningar av utvecklingsbehov. Allmänheten informeras om programberedningens framskridande och de regionala planerna på det öppna evenemanget Smart Landsbygd i Nyland 3.12.2020.

Silmu rf:s finansieringstorg

Ämbarvis med information om finansieringsmöjligheter åt föreningar! De första 50 anmälda får ett ämbar fyllt med penningvärd information. På torget information om finansiererna i form av torgstånd och korta presentationer. Anmälningarna för kaffeserveringen via denna länk » senast 3.2. Tilläggsinformation: Tiina Kurki 040 359 4166