Greppa live – Marknads snack

GREPPA LIVE – Marknads snack Kom med på Greppa Live nästa veckas onsdag 2.6 kl. 9:30. Vi börjar med en genomgång av Rypsi Rapsi projektet.

GREPPA LIVE – Marknads snack 

GREPPA LIVE – Marknads snack Jukka Peltola (Farmers Grain Export) och Rikard Korkman (SLC) går igenom läget på spannmålsmarknaden just nu

Grepppa Live – Marknads snack

GREPPA LIVE – Marknads snack 3.11, kl. 10 – 10:30 Greppa Marknaden sänder igen snack om marknaden live tisdagen 3.11, kl. 10. Rikard Korkman och Oskar Dannbäck talar om spannmålsmarknaden över morgonkaffet. Vi går igenom marketdrivers för stunden, ser över … »

GREPPA LIVE – Marknadssnack

GREPPA LIVE – Marknadssnack 1.9, kl. 8:15 Greppa Marknaden sänder snack om marknaden live tisdagen 1.9, kl. 8:15. Rikard Korkman och Oskar Dannbäck talar om spannmålsmarknaden över morgonkaffet. Det blir analys av den senaste skördeprognosen, spannmåls balansen inför hösten och … »

Fältvandring på Peders

Greppa Marknaden teknikträff och fältvandringar Greppa Marknaden fortsätter efter midsommaren. Med oss på de olika träffarna följer växtodlingsrådgivare från NSL, Corteva, Tilasiemen och Yara. På fältvandringarna går vi igenom resultaten av odlingsåtgärderna och grödornas skick, samt diskuterar höstväxter. Vi ser … »

Fältvandring på Malmgård Sjundeå

Greppa Marknaden teknikträff och fältvandringar Greppa Marknaden fortsätter efter midsommaren. Med oss på de olika träffarna följer växtodlingsrådgivare från NSL, Corteva, Tilasiemen och Yara. På fältvandringarna går vi igenom resultaten av odlingsåtgärderna och grödornas skick, samt diskuterar höstväxter. Vi ser igen … »

Teknikträff hos Lappträsk farmare

Greppa Marknaden ordnar igen fältvandringar och teknikträffar i Nyland mellan 10-23.6. Välkommen med! Växtodlings rådgivare från NSL följer med ut på fältvandringarna. Dessutom medverkar Corteva, Hankkija, Lantmännen Agro och Soyl  på evenemangen. Under fältvandringarna diskuteras växtskydd och ogräsbekämpning medan vi … »

Fältvandring på Peders Gård

Greppa Marknaden ordnar igen fältvandringar och teknikträffar i Nyland mellan 10-23.6. Välkommen med! Växtodlings rådgivare från NSL följer med ut på fältvandringarna. Dessutom medverkar Corteva, Hankkija, Lantmännen Agro och Soyl på evenemangen. Under fältvandringarna diskuteras växtskydd och ogräsbekämpning medan vi … »

Fältvandring på Malmgård

Greppa Marknaden ordnar igen fältvandringar och teknikträffar i Nyland mellan 10-23.6. Välkommen med! Växtodlings rådgivare från NSL följer med ut på fältvandringarna. Dessutom medverkar Lantmännen Agro, Corteva och Soyl på evenemangen. Under fältvandringarna diskuteras växtskydd och ogräsbekämpning medan vi bekantar … »

Fältvandring på Broby Gård

Greppa Marknaden ordnar igen fältvandringar och teknikträffar i Nyland mellan 10-23.6. Välkommen med! Växtodlings rådgivare från NSL följer med ut på fältvandringarna. Dessutom medverkar Lantmännen Agro, Corteva och Soyl på evenemangen. Under fältvandringarna diskuteras växtskydd och ogräsbekämpning medan vi bekantar … »

1 2