Puintia ja paalausta.

Studieresa till Danmark för maskinentreprenörer inom lantbruk

Aihe Företag, Hankkeet, Projekt, Yritys

Ny-Urakka-projektet ordnar nu på hösten 31.10 – 2.11.2017 en studieresa till Danmark. Alla intresserade av maskinentreprenörsverksamhet och lantbruk är välkomna med på resan.
Under resan bekantar vi oss med maskinentreprenörsverksamheten och lantbruket i Danmark. Besöksobjekten är b.la. Hardi-fabriken i Södra Själland och Danish Agros regionalkontor på Jylland. Vid besöket på Agrointell (www.agrointell.com) i Århus bekantar vi oss med nya innovationer inom lantbruket. Under resan besöker vi också en dansk maskinstation och ett lantbruk.
Resans grundpris är 450€. Resan förverkligas om minst 20 personer anmäler sig. Bindande anmälningar senast 27.8!
Anmälningar och tilläggsinformation:
Eerikki Kaila tel. 044 714 3693, e-post: eerikki.kaila@tts.fi
Projektets hemsidor: www.tts.fi/uus-urakka
Proffs på entreprenörsjobb

Detaljerat program hittar du här>>