Solpaneler i Bromarv

Aihe Ammi, Företag, Yleinen @sv, Yritys

Runa-Linn och John Silander driver Tallbacka Trädgård i Bromarv. Deras femte odlingssäsong är i gång och solen skiner på gården. Speciellt nöjda kan de unga företagarna vara eftersom solen producerar deras energi som bäst.

Målet för Tallbacka Trädgård är att vara ett hållbart företag. Solpaneler och nya energilösningar ger en bra signal om engagemang i miljötänk. Företagarparet vill bära sitt ansvar och försöker lösa problem.
-Tallbacka vill slopa de fossilbränslena och i stället övergå till förnybara metoder. Därmed har vi valt att investera i solpaneler, skrev det unga odlarparet i investeringsstödansökan 2019.

Oändligt arbete med vedeldning

Gårdens energilösning blev på tapeten när John räknade vedeldningens kostnader samt arbetstid som gick åt till det. Att få varmt vatten både till verksamheten och hushållet tog flera timmar i veckan. Den tiden kunde man använda bättre konstaterade han, och fortsatte att räkna och planera.

Några bekanta företagare hade tidigare investerat i solpaneler och diskussioner med dem gav fart åt planeringen. Alla som hade gått över till solpaneler, var väldigt nöjda.

Runa-Linn och John valde att bygga en solpanelanläggning på ca 40kWh och söka stöd för investering från Nylands NTM-central. Det är det största möjliga anläggningen som kunde monteras på gården. NMT-centralen kan bevilja stöd på 40 % av investeringens kostnader när det gäller miljövänliga energilösningar i verksamheten. Återbetalningstiden blev relativt kort och kostnaderna hölls inom rimliga gränser.

Välplanerad generationsväxling

År 2017 var den första odlingssäsongen för Runa-Linn och John Silander på Tallbacka Trädgård. Före generationsväxlingen hade de planerat verksamheten, gjort likviditetskalkyler och konsulterat Henrik Lassas vid NSL – Nylands Svenska Lantbrukssällskap. Planerna hade förvekligats i två år när det var dags att uppdatera dem.

– Det lönar sig att anlita rådgivare, någon som räknar och planerar till yrket fastän det känns dyrt poängterar John. En utomstående person kan se på gårdens siffror och ge objektiva råd.
Gårdens generationsväxling planerades väl, under en lång tid och alla gårdens delaktiga var med i diskussioner. Antagligen därför har alla kunnat hitta sina nya roller på Tallbacka.

Runa-Linn ja John Silander
Runa-Linn och John Silander är glada efter en lyckad investering i solpaneler. I framtiden vill Tallbacka Trädgård slopa fossilbränslen helt och hållet.
Lönsamt arbete att gå igenom sin verksamhet

Investeringsansökan kräver att likviditetskalkyler och affärsverksamhetsplaner finns med. Genomgång av planerna var nyttigt och intressant för den unga odlaren på Tallbacka. Det var enkelt att fortsätta anlita rådgivare också med energi- och investeringsplanering.

– Vi kunde se vilka mål vi redan hade nått och vilka mål som behövde förändring, berättar John. Det blev en välkommen kontroll av verksamheten och det var positivt att se hur verksamheten redan har förändrats.

Bilagor och kalkyler som ska med i ansökan om stöd kan kännas många och tunga, men många uppgifter hittar företagaren själv från sin beskattning och anvisningarna från NTM-centralen är till bra hjälp och underlättar ansökningsprocessen. Men att få allt gjort från A till Ö i investeringsplanering och förverkliga investering tar tid. Därför kan det också löna sig med köpta tjänster, så att man hela tiden vet vad skall göras till näst.

Energirådgivare Fredrik Ek från NSL gick i genom Tallbackas planer och hjälpte att hitta vägen mellan olika energilösningar. Nya energiplaner väntar på förverkligandet efter solpanelerna. Utveckling är ett kontinuerligt arbete.

Solpaneler
Solpaneler samlar energi ungefär 6 månader av året. Överloppsenergi säljs tillbaka till nätet.
Bra planering och effektiv byggande

Planering av investering skedde under år 2019, på våren 2020 lämnades ansökan in till NTM-centralen. Efter att företagaren fått besked om beviljande av stöd, påbörjades förverkligandet. Ett viktigt villkor i investeringsstödet är att arbetet inte får påbörjas innan ansökan är inlämnad. Efter det får man börja på egen risk. Nödvändiga lov för byggandet skall också finnas med i ansökan.

– Det är viktigt att välja entreprenörer i lugn och ro, fastän försäljare kan vara aktiva, påminner John.

Byggandet av solpaneler krävde också en takrenovering innan paneler kunde installeras. Kopplande av system och förändringar som krävdes av Caruna tog sin tid. Hela gårdens elsystem behövde också uppdateringar.

I slutet av september var solpanelerna i gång och samlade energi till oktober. I april var panelerna i gång igen. Under sommarperioden kommer det energi utöver eget behov och den energin kan Tallbacka sälja tillbaka till nätet. Som nästa steg, planerar de unga företagarna energilösningar, som hjälper dem att vara miljövänligare året om.

 

Text och bilder: Ammi Malkamäki