Utveckling av landsbygdens tjänster och byar

Lokala invånare och företagare är själva bäst på att lösa utvecklingsbehoven i sin region. Med hjälp av projekt kan ni själva påverka hur det är att bo och driva företag i er hembygd. Med utvecklings- och investeringsprojekt kan ni genomföra många olika idéer, som förbättrar landsbygdens tjänster och trivsel. Företagarna och invånarna i området gynnas av resultaten från projekten. Lokala projekt finansieras huvudsakligen genom Leader-gruppen. Fråga Leader-gruppen om landsbygdsprogrammet skulle kunna erbjuda en lösning på dina eller er regions behov. Du kan också själv gå med i en Leader-grupp. Leader-verksamheten är en aktiv verksamhet som bedrivs av lokala invånare för att utveckla landsbygden.

Nylands Leader-grupper: