Utbildning och informationsförmedling

Utbildningsprojekten går ut på att jordbrukare och skogsägare samt företagare och anställda inom livsmedelsbranschen eller andra sektorer får aktuell information om forskningen och innovationerna inom branschen. Inom projekt som genomförs med Leaderfinansiering kan målgruppen breddas så att den omfattar även andra landsbygdsinvånare.

Informationsförmedlingsprojekten förmedlar pinfärsk information till företagare, invånare och andra aktörer på landsbygden. Inom projekten kan man lyfta fram sådant som påverkar landsbygdens livs- och konkurrenskraft. Inom informationsförmedlingsprojekten kan det göras investeringar med vars hjälp till exempel den nyaste tekniken presenteras.

Länkar: