Samarbete och nätverkande mellan företag

Samarbetsprojektet är ett näringsutvecklingsprojekt med två eller flera deltagare. Samarbetet kan vara samarbete mellan företag (till exempel företagsgrupprojekt), samarbete mellan företag och utvecklingsinstanser eller samarbete mellan utbildnings- och forskningsinstanser. Resultaten från samarbetsprojekten ska kunna utnyttjas allmänt så fort som möjligt efter att projektet avslutats.