För samfund

I år (2023) har landsbygdsfondens nya programperiod börjat som en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP 2023 – 2027). Livsmedelsverket kommer att informera om öppnandet av ansökan för utvekcklingsprojekt våren 2023.
Sektionen kommer att uppdateras våren 2023.

Länkar: