För samfund

Landsbygdsprogrammet erbjuder verktyg för utveckling av landsbygden. Målet med projektverksamheten är att få till stånd ett samarbete mellan landsbygdens aktörer, med vilket man bl.a. effektiviserar verksamheten och får ny praxis och den senaste forskningsinformationen till nytta för landsbygdens näringar och miljö. Invånare, företagare och producenter kan tillsammans med utvecklings- och forskningsorgan bereda projekt som uppfyller aktuella behov och omvandlar möjligheterna till en ny framtid för landsbygden.Genom projektstöd är det möjligt att få finansiering för utveckling av landsbygdens näringsliv och produktionsmöjligheter och för miljöarbete, till exempel genom att främja utbildning och samarbete mellan aktörerna. Projekten erbjuder en mängd olika möjligheter.

Projekten kan

  • förnya näringarna
  • utveckla lönsamheten
  • utöka kunskaperna
  • förbättra landsbygdens tjänster och förutsättningar för boende.

Projekten kan genomföras

  • lokalt
  • regionalt
  • mellan regioner
  • nationellt
  • internationellt

Ansökningsperioderna för projektstöd

Företagsgruppernas ansökningar behandlas vid NTM-centralen i Nyland i enlighet med urvalsperioder för projektstöd. Om gruppen har företag från andra landsbygders regioner behandlas ansökan i urvalsperioder för projektstöd.

Leader-grupperna har en kontinuerlig ansökan om projektstöd och ansökningarnas behandlingsdatum varierar i enlighet med förvaltningarnas möten. Den sökande bör kontakta Leader-gruppen i sin region för aktuell information om behandlingsdatum.

Länkar: