|

Projektet Välmående av vilt hjälper jaktsällskapen

Genom att få kött av vitsvanshjort ut på marknaden hjälper projektet Välmående av vilt jaktsällskapen. Syftet med projektet är att hjälpa jaktsällskap att utveckla sin egen verksamhet genom att bland annat ge råd angående kraven på livsmedelsutrymmen, planering av försäljningen av kött av vitsvanshjort till konsumenter och restauranger, berättar projektledare Gunnel Englund.

– Det vore bra om jägarna och de lokala restaurangägarna skulle hitta varandra och man kunde utnyttja köttet av vitsvanshjort bättre i restaurangbranschen.

– Vi strävar också efter att hjälpa sällskapen som planerar tjänster angående jakt. Dessa tjänster kunde främja även andra företag i området. Skulle det finnas möjlighet för även mer omfattande tjänstepaket? Funderar Englund. Projektets popularitet överraskade. Via Finlands Viltcentral genomfördes en enkät där man frågade frivilliga med i projektet Välmående av vilt.

– Detta var mycket populärt, 440 sällskap var intresserade och av dessa fanns 109 i Nyland. Vi var tvungna att välja de 22 sällskapen som deltar i piloten. Valkriterierna var en stor vitsvanshjortstam, flera jaktlicenser och de fällda vitsvanshjortarna samt att överskottskött uppstår och vitsvanshjortstammen inte kan minskas tillräckligt, räknar Englund upp.

Projektet utförs i Päijänne-Tavastland, Birkaland, Satakunta, Egentliga Finland och Nyland ända fram till juli 2021. Från Nyland har sex pilotsällskap valts med.

Rådjur syns dagligen vid utfodringsplatser för vilt. Rådjursjakten inleddes 1.9. och avslutades 15.2.2020.

I samarbete med Finlands viltcentral
– I höst besöker Petteri Pietarinen från Finlands viltcentral alla sällskap som deltar i piloten och kartlägger situationen samt hur projektet kunde hjälpa enskilda sällskap. I november planerar man att ordna ett gemensamt evenemang med piloterna, Englund berättar om projektets framskridande.

– På vårvintern startar man evenemang som varar en dag för jaktsällskapen som deltar i piloten. Temadagarna behandlar bl.a. hurdant kött kunderna vill ha, hur jag betjänar kunderna, skatter och lönsamhet samt resor angående jakt, berättar Englund.

Styckningskurs av vilt för jägare och yrkespersoner inom restaurangbranschen
Under hösten ordnas också temadagar. För jägare som är intresserade av att stycka vitsvanshjort ordnas en styckningskurs.

I februari nästa år ordnar projektet en 4–5 dagar lång workshop angående hantering av kött av vitsvanshjort för personal inom restaurang-, hotell- och cateringbranschen.

Torsten Mörner, topp i Norden inom tillredning av vilt, kommer för att utbilda i hur man styckar vitsvanshjort och hur allt kött kan användas. Mörner är utbildad djurläkare, aktiv jägare och har tillagat mycket viltmaträtter, berättar Englund om projektets verksamhet i praktiken.

 Rådjursjakt i Nyland
I Nyland finns 353 jaktsällskap. 9897 tillstånd för jakt av vitsvanshjort har beviljats. Med ett tillstånd får man skjuta en vuxen vitsvanshjort eller två kalvar av vitsvanshjort. Området för jakt av vitsvanshjort i Nyland är 761099ha.

Projektet kort:
Namn: Välmående av vilt
Projektledare: Gunnel Englund
Administration: Yrkeshögskolan Novia (Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi)
Projektet genomförs av: Finlands viltcentral, Brahea-centret vid Åbo universitet och Hanken Svenska handelshögskolan
Finansiering: Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. I finansieringen deltar NTM-centralerna i Egentliga Finland, Nyland, Birkaland, Egentliga Tavastland, Satakunta och Päijänne-Tavastland.
Längd: 1.1.2019–31.7.2021

Klicka på länken för att komma till sidan Välmående av vilt »
Klicka på länken för att komma till Handbok för försäljning av viltkött »
Artikeln är ursprungligen från Landsbygdsprogrammets nyhetsbrev, som du hittar här »

Text: Mia Koivunen
Artikelbild: Riista.fi – Kimmo Lyytikäinen

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ