För projektaktörer

Landsbygdsprogrammet för 2014-2020 ger verktyg för en ambitiös utveckling av landsbygden. Projektverksamhetens mål är att aktörerna på landsbygden tillsammans hittar lösningar för att förnya näringarna, utveckla lönsamheten, öka kompetensen och förbättra servicen på landsbygden och förutsättningarna för boende. Invånare, företagare och producenter kan tillsammans med utvecklings- och forskningsorganisationer planera projekt som svarar mot de behov som finns och som ger möjligheter till en framtid på landsbygden.
Projektstöd för landsbygden ger många möjligheter. Stöd kan sökas av offentligrättsliga samfund och privaträttsliga sammanslutningar, såsom läroanstalter, organisationer, byaföreningar eller andelslag.
Genom projektstöden är det möjligt att få finansiering för att utveckla näringslivet eller göra insatser för miljön på landsbygden, till exempel för utbildning eller för att utveckla samarbetet.

Projekten kan
• reformera näringarna
• utveckla lönsamheten
• öka kompetensen
• förbättra servicen på landsbygden och förutsättningarna för boende

Projekten kan genomföras
• lokalt
• regionalt
• interregionalt
• nationellt
• internationellt

Ansökningsperioderna 

Leader-grupperna har fortlöpande ansökningstid för projektstöd och ansökningarna behandlas vid styrelsemöten. Det lönar sig att ta kontakt med den lokala Leader-gruppen för att få exakt information om behandlingsdagarna.

1.11–28.2.
1.3–31.5.
1.6–31.10.
1.11–28.2.

NTM-centralen behandlar ansökningar enligt ansökningstiderna. Närmare information: Juha Mäkinen, tel. 0295 021 110.

Kontaktuppgifter

LEADER-grupperna

EMO ry. »
Pomoväst rf. »
SILMU rf. »
Ykkösakseli ry.»

NTM-centralen

Expert på projektbeslut
Juha Mäkinen, 0295 021 110

Utbetalning av stöd

Leena Pesonen 0295 021 216
Jarmo Heikkilä  0295 021 165
Taina Rönnblad 0295 016 264
Meri Saarnia      0295 021 417

e-post: förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi

Andra organisationer

Nylands företagare »