|

Porlom Andelsmejeri siktar på att öka exporten

Det självständiga mejeriet i Porlom, som ägs av mjölkproducenter, har beslutat att sätta fart på exporten. Det har emellertid visat sig svårt att hitta finansieringskanaler som lämpar sig för företagets storlek. 

– Vi är ett slags mellanstorlek, antingen för liten eller för stor, när vi närmar oss finansiärer, säger verkställande direktör Kari Ollikainen. Företaget sysselsätter 25 personer.

NTM-centralen i Nyland är tillsvidare den enda instansen som företaget fått stöd ifrån via landsbygdsfonden. Med hjälp av investeringsstödet förnyades balansskäraren på ostbitslinjen. Det var ett steg i strävan att höja kapaciteten: företaget vill nämligen stärka sin ställning på exportmarknaden, men produktionskapaciteten räcker inte till. Företaget sumpade nyligen en exportmöjlighet “som inte går att få tillbaka”, beklagar verkställande direktören.

Porlom Andelsmejeris historia går tillbaka till 1914. Mejeriet är ett självständigt ysteri som ägs av mjölkproducenterna. Företaget omsätter ca 8 miljoner euro och den årliga produktionsvolymen uppgår till ca 1,2 miljoner kilo. Av produktionen går 15 procent på export.

Företagets mest kända produkt – svartstämplad emmentaler – har tillverkats ända sedan mejeriet grundades. Produkten exporteras även till utlandet. Om det är något vi är kända för bland konsumenterna så är det svartstämplad emmentaler, antar Ollikainen. Företaget hade idkat småskalig export även tidigare men i våras kom en vändpunkt. Vege, en produkt som företaget tagit fram baserat på vegetabiliskt fett, väckte stor efterfrågan och gav exporten en helt ny roll. En hel serie har utvecklats kring produkten Vege och nu säljs förutom skivor även bitar och rivna produkter. Sedan i våras har Vege exporterats till Sverige. Det finns konkurrenter även på marknaden för veganprodukter men Ollikainen tror att det ännu finns utrymme på marknaden.

– Företaget har exporterat tidigare också men inte i nämnvärd omfattning, berättar verkställande direktören.

Rikligt med planer

– Den nya kartoneringsmaskinen kommer att öka hastigheten, effektiviteten och kapaciteten. Det här kommer att gå dubbelt snabbare, förklarar Ollikainen och visar hur ostpaket glider fram på löpbandet mot en röntgenanordning som gör en sista kontroll av dem.

Den nya maskinen levereras först i februari. Maskinerna och anordningarna som används i branschen är dyra och unika. De tillverkas allteftersom de beställs. Men den nya maskinen kommer att vara ett kliv framåt.

Även skivmaskinen måste förnyas under de närmaste åren, konstaterar Ollikainen och tillägger att företaget i själva verket borde förnya hela maskinparken. Till all lycka är fastigheten, som omfattar en hektar, up-to-date.

– Att infrastrukturen är färdig är ju en halv seger.

Det finns gott om plats och vi behöver inte bygga ut, konstaterar han när vi följer verksamheten i produktionslokalen genom en glasvägg. I produktionslokalen har man för avsikt att bygga två linjer till.

En del produkter förpackas för hand, en del transporteras direkt till en robot. I något skede kommer förpackningsfasen att automatiseras helt. Arbetstagarna behöver emellertid inte vara rädda för att mista sina arbetsplatser, tvärtom: när produktionen växer har företaget för avsikt att anställa fler.

Brist på samarbetspartner

Porlom Andelsmejeri skulle behöva kompisar, som Ollikainen uttrycker det. Företaget skulle gärna ta in kapitalstarka nya ägare. På det sättet skulle man kunna utveckla verksamheten snabbare.

– Vi behöver gå upp till nästa nivå. Man måste kunna investera i snabb takt. Om vi inte får tillräckligt med produkter till försäljning går ögonblicket förbi.

När vi frågar hur många produkter företaget tillverkar för närvarande svarar Ollikainen med en pust att antalet uppgår till 100. Han berömmer samarbetspartnerna som företaget utvecklar nya produkter tillsammans med. Nya produkter behövs ständigt för export parallellt med de traditionella produkterna, det är A och O, understryker han.

– Finansiärernas stödprocent skulle kunna vara relativt större för små företag jämfört med stora företag, föreslår Ollikainen. Små företag har ju tillväxtpotential och de vill växa och exportera.   Han påminner om att små företag drivs som stora när det gäller kvalitet och teknik.

– Men för små företag är det en mycket dyrare investering att skaffa maskiner, motiverar han.

 

Bildtext: Tillsvidare har det varit enkelt att få arbetskraft. Men läget kan vara annorlunda om ett par år när landets ekonomi accelererar och utbudet av arbetstillfällen växer. Det är i sig positivt, men det kan hända att vi måste konkurrera mer om arbetstagarna, säger Kari Ollikainen (på bilden), vd för Porlom Andelsmejeri.

 

Text och bilder: Memmi Ojantola

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ