Paus i skogen under arbetsdagen – virtuellt

Aihe Ammi, Yleinen @sv, Yritys

En minut i skogen under arbetsdagen, med dofter och ljud och allt – kan det vara möjligt? Såklart! svarar Korpi Solutions Oy:s företagare Sampo Pohjola. Korpi Solutions är ett cirka ett år gammalt uppstartsföretag som för närvarande arbetar med sin produkt Korpi® Hetki, som under coronapandemin har utvecklats till en mångsidig tjänst.

Vad mer kan man göra med skog än att plantera träd och vänta i 60–70 år? frågade sig bröderna Sampo och Mikko Pohjola. Den frågan sådde fröet till idén att planera virtuella pauser i skogen särskilt för dem som arbetar med expert- och it-uppgifter.

– Skogen har varit en viktig källa till återhämtning och rekreation för oss bröder sedan vi var unga. Vårt syfte är att tillgängliggöra den här gröna kraften för arbetsplatserna och om möjligt även exportera tjänsten till utlandet, berättar Sampo Pohjola.

– Vår produkt är inte tänkt att konkurrera med äkta skogsupplevelser, utan tanken är att kunna erbjuda det näst bästa alternativet för pauser.

Kuva yrittäjästä
Korpi® ForRest – virtuella pauser i skogen under arbetsdagen.
Sampo Pohjola har tillsammans med sin bror tagit fram idéer till virtuella pauser i skogen under produktnamnet Korpi® ForRest
(Bild Miia Koivunen)

För närvarande testas Korpi® ForRest i flera företag. Företagen har antingen fått en separat ”naturhytt” i sina lokaler eller så har naturrummet integrerats i befintliga lokaler.

– Lokalerna är inredda på ett naturinspirerat sätt och skogens väsen med sina ljud och dofter lyfts fram på ett så verklighetstroget sätt som möjligt, beskriver Pohjola.

Korpihetki-videorna är från en till sju minuter långa och de handlar om att man rör sig i skogen längs en stig med rastplatser. Videorna har spelats in på olika ställen och åskådaren kan njuta av landskapen i bland annat Österbotten, Åbo, Kytäjä, Porkala udd eller Noux. Dessutom planerar företaget en längre video om landskapen i Koli.Coronapandemin ändrade företagets verksamhetsplaner så att produkternas tyngdpunkt vilar på applikationen samt på handledningen och träningen i samband med pauserna.

– Avsikten är att hjälpa arbetstagaren att lära sig hur man borde pausa under arbetsdagen och hur hen själv kan följa upp sin återhämtning, oavsett om pausen har hållits med Korpi® Hetki eller på något annat sätt.

– Med våra produkter vill vi hjälpa människor att bättre behärska belastningen i sitt arbete och stödja dem i deras återhämtning under arbetsdagen, sammanfattar Pohjola.

NTM-centralens företags- och utvecklingsstöd samt Business Finlands Tempo-finansiering ett bra stöd i inledningsskedet

Korpi-Solutions Oy ansökte om försöksstöd från NTM-centralen i Nyland i egenskap av uppstartsföretag. Försöksstödet uppgår till 2000–10 000 euro och betalas ut för planenliga kostnader. Med hjälp av stödet kan man bland annat utreda om det finns efterfrågan för den planerade tjänsten eller om konsumenterna eller företagen skulle köpa produkten. Med försöksstödet kan man till exempel köpa sakkunskap för produktutvecklingsarbete och pilotprojekt, eller tillverka eller låta tillverka ett litet parti av produkten och samla in respons från köparna.

– Vi använde försöksstödet för att filma Korpi® Hetki-videorna och testa dem bland allmänheten. Det var bra att märka att det man själv upplevde som fint på videorna inte nödvändigtvis upplevdes på samma sätt av andra åskådare. Till exempel tyckte vi att det var coolt när en korp kom med på bild, medan testtittarna tyckte att det var skrämmande, precis som japanerna upplevde en stiglös vandringsled som skrämmande.

Naturstig på hösten (Fotograf Martina Motzbäuchel)

Efter försöksstödet beslutade företaget att fortsätta utveckla produktpaketet. Under coronapandemin 2020 var det möjligt för företagen att ansöka om utvecklingsstöd med stödnivåer kring 50 % via NTM-centralen och Business Finland.

– Vi fick utvecklingsstöd via NTM-centralen, men vår verksamhet försvårades under coronavåren när alla pilotprojekt annullerades och inga produkter ännu fanns till salu. Situationen var dålig ekonomiskt sett, men lyckligtvis fick vi ett par företag med som finansiärer. Även pilotförsöken fick en positiv start i slutet av 2020.

– Nu under hösten 2021 är avsikten att få data om produktens mottagande och utreda exportmöjligheterna för en annan produkt, för vilket vi har beviljats Tempo-finansiering från Business Finland.

Företag: Korpi Solutions Oy
Ägare: Bröderna Sampo och Mikko Pohjola
Produkt: Korpi ForRest-skogsupplevelser
Ort: Vihtijärvi
Webbplats
YouTube: Korpi ForRest-video
LinkedIn
Läs mer om försöksstödet och Livsmedeslverket
Läs mer om Tempo-finansiering

Text: Miia Koivunen
Bild pä nyhetsbrevets framsida: En sjö skymtar fram bakom skogsbrynet, Studio Tomi Aho