Odlingsmark – hur kan jag förbättra den?

Aihe Yleinen @sv

Här får du lite info om kommande tillställningar och den nya podcasten Odlingsmark från Carbon Action Svenskfinland-projektet. Hoppas vi ses och hörs!

Webbinarier:

Den 21.10 kl. 10: Bättre bördighet och mullhalt – hur svenska odlare lyckats få mera skörd?

Växtodlingsrådgivare Martin Pettersson från Hushållningssällskapet i Örebro berättar om hur svenska jordbrukare lyckats höja både mullhalten och skördenivån. Det handlar om mera höstsådda grödor i växtföljden, tillsats av organiska jordförbättringsmedel, optimerad gödsling, med flera åtgärder. Läs mer och anmäl dig här ».

Den 16.11 kl. 10. Blommande åkerkanter.

Petter Haldén från Jordbruksverket och Mattias Hammarstedt från Hushållningssällskapet i Sverige berättar om hur man kan så och sköta remsor av blommor i åkerkanterna och på så sätt gynna pollinerare och andra nyttoinsekter. Mera info kommer snart, men anteckna tidpunkten i kalendern redan nu.

Fältträffar:

Den 5.10. kl. 17 i Karis, Finbyvägen 135.

Vi tittar på och diskuterar fånggrödor, höstsådda grödor och hur man kan förbättra markstrukturen. Fältträffen ordnas i samarbete med Projektet Raseborgs å. Läs mer om träffen och kom med »

Den 13.10 kl. 16 i Malax, träff vid Övermalax långtået 71 (Gamla handlin).

Vi tittar på och diskuterar fånggrödor. Vilken nytta får man av att odla fånggrödor? Vilka fånggrödor kan man odla och hur? ÖSL:s växtodlingsrådgivare hjälper till att svara på frågorna. Fältträffen ordnas i samarbete med Projektet Greppa Vattnet i Österbotten, ÖSL och ÖSP. Välkommen!

Podcasten Odlingsmark:

Den nya podcastserien Odlingsmark tar lyssnaren på en tur till olika gårdar i Svenskfinland. I det första avsnittet träffar vi Jonna och Robin Nygård från Lappträsk som började testa kolinlagrande och regenerativa odlingsmetoder för tre år sedan. Problem med marken sporrade paret till att utvidga sin metodarsenal och göra odlingen mångsidigare. Lyssna här ».

I det andra avsnittet besöker vi Koskis gård och frågar: Kan man åstadkomma kolinlagring, skydda den biologiska mångfalden, vattnen och samtidigt hålla god ekonomi? Fredrik von Limburg Stirum berättar om arbetet med bl.a. betesgång på Koskis gård och Eija Hagelberg, expert på mångfalds- och vattenskyddsfrågor, deltar i samtalet. Lyssna här ».

Med önskan om en vacker höst!

Mera information om Carbon Action Svensk Finland:
Anne Antman
Projektchef
Baltic Sea Action Group
+ 358 40 650 3690
förnamn.efternamn@bsag.fi
Hemsidan via den här länken »