Hangon merimaisemaa.
|

Nylands Leadergrupper fortsätter den lokala utvecklingen av landsbygden efter att JSM godkänt dem för perioden 2023-2027

Meddelande 2.2.2023

Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt alla de fyra nuvarande Leadergrupperna i Nyland för finansieringsperioden 2023–2027. Andelen av den offentliga finansieringen för Nylands Leadergrupper är 14,4 miljoner euro. Ansökningarna för den nya perioden öppnas under våren.

Ykkösakseli rf och Pomoväst rf från västra Nyland, EMO rf från Mellersta Nyland och Utvecklingsföreningen SILMU rf från östra Nyland fortsätter som Leadergrupper.

– Den beviljade finansieringen garanterar att den utmärkta Leaderverksamheten i Nyland fortsätter även under den nya perioden, säger Maria Konsin-Palva, ledande expert vid NTM-centralen i Nyland.

Sammanlagt godkände ministeriet 52 Leadergrupper och anvisade dem 223 miljoner euro i offentlig finansiering för utveckling av landsbygden. Den offentliga finansieringen består av andelar från EU, staten och kommunerna. Dessutom behöver de finansierade projekten egen finansiering för att kunna genomföras. Leaderverksamheten är en del av Finlands nationella CAP-plan för EU:s jordbrukspolitik.

Leaderfinansieringen förbättrar landsbygdens livskraft, utvecklar de lokala tjänsterna, stöder mikroföretag och ökar delaktigheten och jämlikheten.

Leadergrupperna finansierar utvecklingsprojekt och företagsstöd för att uppnå en mer hållbar och smart landsbygd

Leaderfinansiering beviljas projekt och åtgärder som bäst främjar deras lokala utvecklingsstrategier. Nylands Leaderstrategier fokuserar på att trygga företagsverksamheten och sysselsättningen, närtjänster och smarta lösningar i byarna samt att beakta den biologiska mångfalden och hållbar utveckling.

Leadergrupperna ger också projektrådgivning och aktiverar invånare och samfund att utveckla sin hembygd och dess tjänster. Leadergruppens styrelse fattar finansieringsbesluten där lokalförvaltningen, lokala föreningar och enskilda invånare är representerade på ett heltäckande sätt.

Ansökningarna för den nya perioden öppnas under våren

Man kan senare i vår ansöka om finansiering för perioden 2023–2027 när den nationella lagstiftningen om finansieringen blir klar. Varje Leadergrupp informerar inom sitt verksamhetsområde om att ansökan är öppen.

Utöver Leadergrupperna beviljar NTM-centralen i Nyland projekt- och företagsfinansiering för landsbygden samt investeringsstöd för gårdar och startstöd för unga jordbrukare. I finansieringen från NTM-centralen i Nyland prioriteras utvecklingen av näringarna, gårdarnas och därmed matförsörjningens lönsamhet, energisjälvförsörjningen och klimathållbara lösningar. Även dessa ansökningar öppnas under våren.

Mer information:
ledande sakkunnig Maria Konsin-Palva, NMT-centralen i Nyland, tfn 0295 021 081

Verksamhetsledare för Nylands Leadergrupper
• EMO rf, verksamhetsledare Esko Pietari, tfn 050 573 2972
• Pomoväst rf, verksamhetsledare Gunilla Wasström, tfn 044 721 3920 044 721 3920
• Utvecklingsföreningen SILMU rf, verksamhetsledare Anette Vihanto, tfn 041 442 6602
• Ykkösakseli rf, verksamhetsledare Maarit Teuri, tfn 0400 982 236

Länk: JSMs nyhet

Bild från Hangö: Tiina Marjeta

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ