|

Nu kan både stora och små röntgas

Veterinär Heidi Rosengren grundade veterinärmottagningen Sjundeå Veterinärer Ab år 2010, och år 2013 grundade hon veterinärmottagningen i Tenala. Antalet anställda varierar lite efter årstiden, för tillfället har företaget 9 anställda, och i medeltal brukar de vara 7. Sedan är det ännu andra entreprenörer som är med och sköter en sjättedel av jouren dygnet runt. I januari 2017 tog företaget över den kommunala jouren i Hangö, Ingå och Raseborg. Det är fem andra veterinärer med i jourringen och en personalstyrka på en och en halv personer tar emot i Karis under jourtid.
På bilden veterinär Heidi Rosengren, hon håller en kalkon i famnen.
Heidi Rosengren äger Sjundeå Veterinärer Ab och har investerat i röntgenapparater för att kunna ge dygnet runt bilddiagnostik.

Erbjuda bättre service under kvällar och veckoslut
Företaget Sjundeå Veterinärer sköter Sydspetsens miljöhälsas akuta veterinärtjänster dygnet runt. Från tidigare fanns inte möjlighet till bilddiagnostik, det vill säga möjlighet att kunna göra vårdbeslut utgående från röntgenbilder. För att förbättra servicen under kvällar och veckoslut beslöt företagaren att investera i bilddiagnostik, det vill säga röntgenapparater. Närmaste ställe som tidigare erbjudit samma service under kvällar och veckoslut för hästar och smådjur är i Helsingfors, och i Mäntsälä för produktionsdjur och hästar.

Två apparater
-Tidigare hade vi endast en stationär röntgenapparat i Sjundeå, vi hade ingen för Tenala och för jouren. Nu har vi även en stationär i Tenala och en transporterbar röntgen för stora djur, berättar Rosengren.

Maskinen går att ta med på hembesök, och oftast används maskinen till hästar. Den bärbara har ett röntgenrör som genererar strålning och för att få bilder så behövs ingen framkallning. Bilderna tas på en kassett och bilderna kommer digitalt direkt till en dator. Röntgenapparaten är även enklare att hantera ute på fältet.

-Finansieringen vi sökte om, företagsstödet, var för att kunna inhandla den stationära röntgenutrustningen till Tenala och den transporterbara apparaten, förklarar Rosengren.

En alpacka står på golvet. Två personer med förkläden som skyddar mot röntgenstrålning utför tagningen av bilder. En kvinna står bakom alpackan som syns från sidan.
Alpacka röntgas med den bärbara röntgenapparaten, då djuret inte går att sätta på bordet för att ta bilder.

Stora djur kan inte lyftas på bordet
Den transporterbara är närmast för stora djur, men det kan finnas situationer på mottagningen då det är svårt att få bild med vanlig en vanlig röntgenapparat. Djur som till exempel stora hundar, får, alpackor eller andra djur som inte går att lyfta upp på bordet kan vara lättare att ta bilder av då de står. Röntgenapparaterna kompletterar servicen under jouren och gör att veterinärerna kan ge en mer ingående diagnostik, samt underlättar vårdbesluten under jouren.

Även kunder från grannområdet
Veterinärmottagningen i Tenala har ganska många kunder som även under jouren ringer från Bjärnå. Deras smådjursjour är i Åboland, i Reso, men det är mycket närmare till Tenala. Många kommer hellre från Kimitoön, Bjärnå och Salo till Tenala.

-Du kan ju föreställa dig att bor du i Västanfjärd, då kommer du kanske hellre körande till Tenala än till Reso. Officiellt så är vi inte förpliktigade att ta emot djur från Åboland till jouren men bara vi kan så gör vi ju nog det, berättar Rosengren.

En röntgenbild på en datorskärm. En röd och en gul pil pekar på två olika puknkter i bilden.
Bilderna från den bärbara röntgen går direkt till ett datorprogram på en bärbar dator, och på så vis underlättas användningen även i fält.

Ny hästklinik
På veterinärstationen i Sjundeå är ungefär en fjärdedel av omsättningen från vård av kor. Andelen från hästar är mindre nu, då Rosengren grundat ett företag med tidsbeställning dagtid för kunder med hästar. Röntgenapparaturen hyrs även till den klinikens verksamhet.  I Sjundeå sköts mest smådjur på kliniken, och stora djur via Tenala kliniken. Det kan i praktiken betyda att företagaren börjar sin dag i Sjundeå på morgonen och avslutar den i Tenala på kvällen. Både stora och små djur sköts på tidsbeställning. Av hela företagets omsättning kommer ungefär ¼ från vård av kor och 1/20 från vård av hästar. Smådjuren står för ¾ av omsättningen.

Ansökningsprocessen
-Ansökningsprocessen var lite utmanande då jag samtidigt är arbetsgivare, sköter ett företag och håller klinikverksamhet med sjuka djur plus en jourverksamhet. Jag hade erfarenhet av att söka finansiering från tidigare då jag jobbat vid livsmedelsverket. För ansökan måste tre offerter sökas, och de produkter jag behövde erbjöds endast av två företag i Finland som kunde ge en relevant offert, vilket gjorde det lite knepigt då varorna inte var så vanliga.

-I det stora hela var själva datasystemet som ansökningen skulle göras på bra, det var logiskt och fungerade tämligen smidigt, säger Rosengren.

Vid projekttidens slut skall ännu en rapport göras från företagarens sida för att få fram vad verkningarna av investeringarna varit. Främst handlar det om antalet arbetstillfällen stödet genererat och nyttan det, i och med att stödet är för utveckling av landsbygden.

Länk till Sjundeå veterinärer Ab:s hemsida »

Fakta:
Totalfinansiering: 92 900 €
Stödform: Företagsstöd
Åtgärd:  Annan företagsverksamhet
Underåtgärd: Stöd till investeringar för att skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk
Projekttid: 16.10.2018-08.02.2021  
Syftet: Dygnet runt bilddiagnostik i byarna.  Sjundeå Veterinärer sköter Sydspetsens miljöhälsas akuta veterinärtjänster dygnet runt på entrepenad. En investering i bilddiagnostiken för den veterinära dejourverksamheten på mottagningen i Tenala och den ambulatoriska praktiken kommer att göras för att kunna erbjuda kunderna en möjlighet till bättre diagnostik under kvällar och veckoslut. Investeringen gör det möjligt att erbjuda service som inte finns i regionen sedan tidigare.

Text: Annika Söderholm-Emas

Bilder: Sjundeå Veterinärer Ab

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ