Material för jordbrukare

Material till stödansökan publiceras här. Råd och svar på frågor lämnas av kommunerna och NTM-centralen i Nyland.

Regional CAP-runda i Nyland, december 2022

Här hittar du material (pdf-filer) från regional CAP-runda samt YouTube-länker till samma presentationer i videoformat.

PDF-filer

Presentationer i videoformat

I videobeskrivningen på YouTube hittar du namnen på presentatörerna och du kan hoppa till rätt plats i videon om du bara vill se en specifik presentation.

Nylands material om djurstöd

Här hittar du skolningsmaterial om djurstöd under nya CAP-perioden sparat som pdf-filer (material baserad på information som var tillgänglig 14.12.2022).

Obs! Se evenemangsida: https://nylandsbygd.fi/en-gemensam-stodutbildning-for-djurgardar-i-sodra-finland-kommer-att-hallas-i-januari-2023/

Nyttiga länkar:

Kontaktuppgifter: