Leader

Leader är verksamhet, rådgivning och finansiering för ortens bästa.
Leader-verksamheten bygger på att lokala människor vet bäst hur deras hembygd ska utvecklas. Leader-grupperna främjar initiativtagande och företagsamhet genom att bevilja finansiering för olika projekt som organiseras av företag, föreningar och andra sammanslutningar. Leader-finansieringen kommer från EU:s landsbygdsfond samt från staten och kommunerna i regionen.

I Finland finns det 54 Leader-grupper som utarbetar en lokal utvecklingsstrategi för att utveckla regionen och väljer vilka projekt som ska finansieras. Leader-gruppens lokala anknytning syns också i det att Leader-gruppens förvaltning som gör valen och tar fram riktlinjerna tillämpar en trepartsprincip: representanter för invånarna i den egna regionen och representanter för ett offentligt organ och föreningar eller företag deltar. Genom Leader-finansiering kan man stöda bl.a. etablering och utveckling av och investering i företag, byarnas livskraft, möjligheter till fritidssysselsättningar och internationell verksamhet. Leader-verksamhetens resurser utgörs av lokal sakkunnighet och utnyttjande av kunskaperna i utvecklingsarbetet.

Länkar:
Leader-Suomi hemsida

Leader-grupper i Nyland

I Nyland finns det fyra Leader-grupper: EMO, Pomoväst, SILMU och Ykkösakseli. Leader-grupperna täcker Nylands landsbygdsregioner. De stadsliknande centrala tätorterna i större städer hamnar utanför landsbygdsfondens finansiering och till exempel Helsingfors, Träskända, Grankulla och Kervo ligger helt utanför Leader-verksamheten.

Karta över Leader-gruppens området i Nyland .
På kartan syns Ykkösakselis, Pomovästs, EMO:s och SILMU:s områden.

EMO

Landsbygd möter stad i EMO:s område, mitt i södra Finland, där utvecklingen är snabb. De åtta kommunerna i regionen – Esbo, Hausjärvi, Hyvinge, Loppis, Nurmijärvi, Riihimäki, Tusby och Vanda – erbjuder mångsidiga tjänster, men också landsbygdens rofyllda miljö. Närheten till huvudstaden, smidiga trafikförbindelser, flygplatsen och den mångsidiga naturen skapar goda förutsättningar för att bo och driva företag i området.

Område: Esbo, Hausjärvi, Hyvinge, Loppis, Nurmijärvi, Riihimäki, Tusby och Vanda.

Länkar:


Pomoväst

Pomoväst rf har sedan 1997 arbetat aktivt med att utveckla landsbygden i områdena Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Verksamhetsområdet har knappt 90 000 invånare och präglas av närheten till huvudstadsregionen, mångsidighet, kusten, kulturen och tvåspråkighet. Skärgården är en också viktig del av området och invånarantalet mångdubblas under sommaren då fritidsboende flyttar till sina stugor. Västra Nyland är ett gammalt jordbruksområde som är rikt på kultur, men som också har en mångsidig företagsstruktur.

Område: Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Raseborg och Sjundeå

Länkar:


SILMU

Utvecklingsföreningen SILMU rf, eller SILMU, är en tvåspråkig Leader-grupp som grundades 2007. SILMU är en stark regional förening vars hörnstenar utgörs av att stödja det lokala utvecklingsarbetet enligt Leader-principerna i området, som omfattar nio livskraftiga kommuner. Området har fantastiska natur- och kulturarv. SILMU:s verksamhetsområde har ca 120 000 invånare.

Område: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Borgnäs, Borgå, Pukkila och Sibbo

Länkar:


Ykkösakseli

Ykkösakseli är en grupp som är verksam i Västra Nyland och Egentliga Finland Detta vidsträckta verksamhetsområde har över 140 000 invånare. Ykkösakselis Lisää kierroksia! – lokala utvecklingsstrategi tyngdpunkterna är
A. starkare lokal anknytning,
B. fungerande samhällen och omsorg om miljön och
C. regionalt näringsliv och lokal företagsverksamhet.

Område: Högfors, Lojo, Salo och Vichtis

Länkar: