LEADER

De fyra Leader-gruppernas verksamhetsledare träffades  i Tavastehus 2016, från väster Gunilla Wasström, Pomoväst, Maarit Teuri, Ykkösakseli, Esko Pietari, EMO och Gina Forsström, SILMU.

Grundtanken i Leader-arbetet är att använda den kunskap och de resurser som finns lokalt i utvecklingsarbetet. Det finns 54 Leader-grupper i Finland. Alla har ett eget utvecklingsprogram där de sjävla väljer vilka projekt som förverkligas.
Leader-finansiering kan bland annat stöda nya företag, utveckling och investering, byarnas livskraft, och internationell verksamhet. På detta sätt stöder man landsbygdens möjligheter och dragningskraft.
Mer information om Leader-arbetet i Finland finns, på finska, på adressen
www.leadersuomi.fi »

I Nyland finns fyra Leader-grupper.

 

EMO ry.


Område: Esbo (vissa delar) Hausjärvi, Hyvinge, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tusby och Vanda
Område: Esbo (vissa delar) Hausjärvi, Hyvinge, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tusby och Vanda.
Landsbygd och stad möts på EMOs område, mitt i Södra-Finland där utvecklingen är snabb. Områdets sju kommuner erbjuder mångsidiga tjänster men också landsbygdens rofyllda miljö. Närheten till huvudstadregionen, fungerande kommunikationer, flygfältet och mångsidig natur ger goda förutsättningar för att bo och arbeta i området.
www.emory.fi »

Pomoväst rf.


Område: Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Raseborg, Sjundeå
Pomoväst grundades 1997 och har sedan dess aktivt varit med om att utveckla området. Verksamhetsområdet har knappt 90 000 invånare och präglas av närheten till huvudstadsregionen, mångsidighet, kusten, kulturen och tvåspråkigheten.
Skärgården är en viktig del av området och invånarantalet mångdubblas under sommaren då fritidsboende flyttar till sina stugor. Västnyland är ett gammalt jordbruksområde som är rikt på kultur, men också har en mångsidig företagsstruktur.
www.pomovast.fi/sv/start »

Silmu rf.


Område: Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Pukkila och Sibbo
Utvecklingsföreningen SILMU grundades 2007, men motsvarade lokalt utvecklingsarbete har gjorts på området sedan 1996. Leader SILMU gör ett omfattande utvecklingsarbete på två språk enligt LEADER-principerna. Området omfattar nio kommuner öster om huvudstadsregionen och verksamhetsområdet har cirka 120 000 invånare. Området är mångsidigt, livskraftigt och skapar många möjligheter för området aktörer. Avstånden är relativt små och näringslivet är mångsidigt och livligt.
www.silmu.info/sv »

Ykkösakseli ry.


Område: Högfors, Lojo, Salo och Vichtis
Ykkösakseli är en Leader-grupp som är verksam i västra Nyland och Egentliga Finland. På det vidsträckta verksamhetsområdet finns över 140 000 invånare. Den mångsidiga naturen med många sjöar och ådalar gör landskapet frodigt och omväxlande. Nationellt och regionalt värdefulla kulturmiljöer ger sin egen prägel åt området. Historiens vingslag kan anas bland de många kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och minnesmärkena. Det finns många populära platser för fritid och rekreation i området.
www.ykkosakseli.fi »