Landsbygdsprogrammet 2014-20

 

Landsbygdsprogrammets mål handlar om företagande, människornas boende och arbete samt miljöns tillstånd. Ny teknik, klimatförändringen och många samhällsförändringar påverkar framtidsutsikterna på landsbygden. Syftet med programmet är att förbättra förutsättningarna att bedriva företagsverksamhet och bo på landsbygden.

Landsbygdsprogrammets tre strategiska prioriteringar: 

  • att bidra till bioekonomin och bedriva jordbruk på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart och etiskt godtagbart sätt
  • att diversifiera landsbygdsnäringar och förbättra sysselsättningen genom att man stärker företagens konkurrenskraft, skapar nytt företagande och hjälper företag att nätverka
  • att förbättra landsbygdens livskraft och livskvalitet genom starkare lokal frivilligverksamhet

Läs mer om åtgärderna ». Med hjälp av åtgärderna är det möjligt att göra landsbygden till en allt bättre plats!

Landsbygdsprogrammets mål är att
  • kunnandet, informationsförmedlingen, innovationerna och samarbetet på landsbygden ökar,
  • åtgärderna för att bromsa upp klimatförändringen och anpassa sig till den effektiviseras,
  • naturens mångfald ökar, vattendragens och den för jordbruk använda jordmånens tillstånd förbättras,
  • företagsverksamheten på landsbygden blir mångsidigare och sysselsättningen, tjänsterna och möjligheterna att påverka förbättras,
  • jordbruksproduktionens konkurrensförmåga förstärks,
  • landsbygdsföretagen tillgodoser konsumenternas efterfrågan och värderingar genom att producera högklassig mat och förbättra djurens välbefinnande.

Landsbygdsprogrammet för fasta Finland »

Utvecklingsprogram för landsbygden i Nyland »