EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP 2023 – 2027)

I år 2023 har EU:s gemensamma jordbrukspolitiks (CAP) nya programperiod 2023-2027 börjat. Den nationella CAP-planen beskriver målen i jordbruks- och landsbygdspolitiken och åtgärderna för att uppnå dem.

I reformen av politiken framhävs speciellt dämpningen av klimatförändringar och anpassningen till den, djurens välfärd och introduktionen av nya jordbrukare i branschen. Upprätthållandet av odlarnas inkomstnivå, utvecklingen av landsbygden och utvecklingen av riskhanteringen är andra tyngdpunkter i reformen.

Enligt utvecklingsplanen för Nylands landsbygd 2023−2027 är tyngdpunkterna i utvecklingen av Nylands landsbygd:

  • lönsam och hållbar primärproduktion
  • livfulla och livskraftiga byar
  • intelligent och utvecklande näringsverksamhet
  • rena vattendrag och mångsidig natur och
  • aktiv klimataktör

Läs mer:

För varje tyngdpunkt har man fastställt mål och prioriserade sätt att nå dem samt gett exempel på åtgärder.

Åtgärderna i Nyland överensstämmer med de genomskärande temana i CAP-planen. Den klart viktigaste åtgärden i alla mål för regionen är samarbete och nätverksbyggande. Andra genomskärande teman är aktörernas kunskaper, främjande av digitalisering och innovationer samt åtgärder som främjar miljö- och klimatmålen.

Livsmedelsverket kommer att informera om öppnandet av ansökan våren 2023.

Leadergrupperna har utarbetat egna lokala utvecklingsstrategier för programperioden 2023—2027.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och övergångsperioden 2021-2022

Finansieringen av landsbygdsutvecklingen kommer ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden). Finansieringen styrdes i enlighet med programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Läs mer om resultaten av landsbygdsprogrammets slutförda period (på finska):