Landsbygdens finansieringsstöd under coronavirusepidemin

Landsbygdens finansieringsstöd under coronavirusepidemin och undantagsläget vid NTM-centralen

Informationen grundar sig på de uppgifter som fanns 1.4.2020. Vi uppdaterar meddelandet i fortsättningen.

Finansieringsstöd till företag med ekonomiska svårigheter p.g.a. coronavirusepidemin

Det har planerats särskilda stödformer för företag som drabbats av ekonomiska svårigheter på grund av coronavirusepidemin. Obs!!!
Arbets- och näringsministeriet har på sina webbsidor sammanställt information om finansieringsstöd och anvisningar till företag enligt företagets storlek: https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille (översättning på kommande) »
– Tisdagen den 31.3.2020 lanserades ett nytt understöd till företag som sysselsätter 1-5 personer i anställningsförhållande.
Ansök om stödet och läs mer om NTM-centralens finansiering till företag i den undantagssituation som orsakats av coronaviruset »
– För ensamföretagare har det utlovats en egen stödform som söks via kommunerna.

Öppna hela meddelandet från Nylands NTM-central från den här länken »