Maaseutuverkoston mainoslogo, jossa teksti Maaseutuverkosto kokoaa yhteen maaseudun kehittäjät.
|

Kontrollera uppgifterna om ditt projekt i det nya projektregistret och nätverka med andra landsbygdsutvecklare

Ett nytt och lättanvänt projektregister har skapats för landsbygdsprogrammets utvecklingsprojekt. I det nya projektregistret hittar du utvecklingsprojekt som finansierats av landsbygdsfonden under den nuvarande perioden (2014–2020). Även projekt under övergångsperioden (2021–2022) samt projekt som finansieras med återhämtningsmedel och som i huvudsak är bredbandsprojekt ingår.

Företagsstöd hittar du i sin tur i webbtjänsten för uppgifter om EU-stöd, där det också finns odlarstöd, marknadsstöd och strukturstöd.

De uppgifter som nu finns i projektregistret har avspeglats i systemet Hyrrä som administreras av Livsmedelsverket, men varje projekts ansvarsperson kan också lägga till uppgifter på projektets eget projektkort. Syftet med projektregistret är att öka transparensen i användningen av landsbygdsfonderna.

Projektregistret som en del av helheten Landsbygdsnätverket och Agrihubi

Det nya projektregistret är en del av en större webbplattform där landsbygdsnätverket.fi och systersidorna agrihubii.fi har skapats för landsbygdsutvecklarna. Kompetensnätverket AgriHubi fokuserar på jordbrukets lönsamhet och hållbarhet, smart jordbruk och effektivare användning av datakällor.

Landsbygdsnätverket å sin sida möjliggör nätverkande och växelverkan mellan landsbygdsutvecklarna. På sidan finns diskussionsgrupper, en evenemangskalender och möjlighet att ordna tematräffar på webben med andra som är intresserade av samma ämne.

Vad har förändrats jämfört med det gamla projektregistret?

Det tidigare projektregistret klandrades som stelt och det var utmanande att hitta information om projekten med hjälp av sökord. Det nya projektregistret är mer användarvänligt, visuellt elegant och dess sökegenskaper har förbättrats särskilt med hjälp av mångsidiga filtreringsegenskaper. Projektregistret utvecklas också aktivt.

Den största förändringen torde dock vara att projektets ansvarspersoner och personer som de befullmäktigat kan lägga till uppgifter på projektkortet, som även kan fungera som hemsida för små projekt.

Kuvituskuva, jossa läppäri ja ruudulla kukkia ja mehiläinen.

Projektkortets vy och basuppgifter

På projektkortets första flik återspeglas automatiskt den offentliga projektbeskrivningen som sparats i Hyrrä. I tilläggsuppgifterna anges bland annat projektets start- och slutdatum, projektnummer, om det är fråga om ett Leader-projekt och vilken åtgärd projektet representerar. Dessutom anges inom vilken NTM-centrals område projektet är, den kommun där det genomförs, den totala finansieringen, den offentliga finansieringen och stödprocenten.

Uppgifterna i projektkortet från Hyrrä kan inte redigeras. Om det görs ändringar i projektet i Hyrrä uppdateras de i projektkortets uppgifter en gång per dygn.

På projektkortets övriga flikar kan projektets ansvarsperson och andra auktoriserade användare lägga till aktuella uppgifter om projektet och kontaktpersoner. På den sista fliken på projektkortet kan användare som är registrerade på landsbygdsnätverket.fi diskutera projektet. Uppgifter som lagts till eller ändrats på projektkortet uppdateras dock inte i Hyrrä.

Hur fungerar det i praktiken?

I samband med det nya projektregistret finns detaljerade anvisningar för dem som uppdaterar projektkorten. I praktiken framskrider ärendet så att en person som har tillräckliga rättigheter i sin egen organisation i Hyrrä (fullmakt att ansöka om stöd och ersättningar för jord- och fiskerinäringen) skapar ett användarnamn på webbplatsen landsbygdsnätverket.fi. Efter att ha skapat användarnamn lägger personen till den i Hyrrä i projektvyn för sitt eget projekt under ”hankekortin linkitys”. Uppgifterna om det användarnamn som lagts till uppdateras inom ett dygn i det nya projektregistret, dvs. om du lägger till användarnamnet i Hyrrä idag ska du ha rätt att redigera projektkortet i morgon.

När du har lyckats redigera projektkortet kan du lägga till andra kontaktpersoner för att redigera projektkortet, till exempel projektchefen eller informatören.

Vad kan det nya projektregistret användas till?

I det nya projektregistret hittar du lätt information om projekt som finansieras av landsbygdsfonden. Du kan söka inspiration och idéer från andra projekt som redan genomförts i din region eller till exempel i grannkommunen. Om du till exempel planerar ett interregionalt projekt eller en ny innovationsgrupp för landsbygden (EIP-projektet) kan du se hurdana projekt som redan har genomförts och vid behov kontakta projektens kontaktpersoner.

Å andra sidan kan du som projektgenomförare behändigt informera om vad ditt projekt innebär på en plattform där det finns andra aktiva landsbygdsutvecklare. Du kan också betrakta projektkortet som en småskalig webbplats, varvid du inte nödvändigtvis behöver skapa separata webbsidor för projektet. Du kan också lägga till projekten på projektfliken i din användarprofil och länka till “projektportföljen” om du söker jobb eller samarbetspartner. Det lönar sig alltså att undersöka uppgifterna om ditt projekt och uppdatera dem – i synnerhet om ditt projekt ännu pågår!

Länkar


Text: Katri Laitinen
Foton: Maaseutuverkosto

 

 

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ