Landsbygdsfinansieringens kontaktuppgifter

För den regionala samordningen av landsbygdsprogrammet i Nyland ansvarar

ledande expert för NTM-centralen
Maria Konsin-Palva, tfn 0295 021 081

För Leader-gruppernas lokala strategier och deras verkställande ansvarar

EMO verksamhetsledare
Esko Pietari, tfn 050 573 2972

Pomoväst verksamhetsledare
Gunilla Wasström, tfn 019 2413 921 tai 044 721 3920

SILMU verksamhetsledare
Anette Vihanto, tfn 041 442 6602

Ykkösakseli verksamhetsledare
Maarit Teuri, tfn 0400 982 236

Lägga till partners och projekts egna evenemang till Nylandsbygd.fi

kommunikationsexpert
Katri Laitinen, tfn 0295 021 006, katri.laitinen(at)ely-keskus.fi