Kontaktuppgifter för jordbrukare

Jordbruksinvesteringar

NTM-centralen i Nyland

Lassas Tony, tfn 0295 021 091
Nikkola Juha-Pekka, tfn 0295 021 115
Markku Kuusinen, tfn 0295 021 087 (rådgivning kring bygghandlingar)

e-post: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi


Startstöd till unga jordbrukare

NTM-centralen i Nyland

Lassas Tony, tfn 0295 021 091
Nikkola Juha-Pekka, tfn 0295 021 115

e-post: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Utbetalning av finansieringsstöd från landsbygdsprogrammet i Nyland
Utbetalning från NTM-centralen i Nyland:

• e-post: maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi


Jordbruksstöd och övervakning av stöd

NTM-centralen i Nyland
Jordbruksstöd

Jordbruksstöd, i synnerhet miljöersättning och kompensationsersättning, jordbruksstödsrådgivning (finska/svenska), ekoförbindelser, miljöavtal och icke-produktiva investeringar
Esme Manns, tfn 02 95 021 101
Tobias Bruce tfn 050 3963464 (huvudansvar ekoövervakning)

Stödrättigheter och kompletterande villkor
Hanna Karnijoki, tfn 0295 021 067

Tolkning av nitratförordningen
Johan Sundberg, tfn 0295 021 463

Övervakning av jordbruksstöd

Övervakningschef
Maria Saarimaa-Ylitalo, tfn 0295 020 915

Djurstöd
Henrika Taimiaho, tfn 0295 021 192

Utsädes-, foder- och åkerövervakning
Vesa Kaasalainen, tfn 0295 021 063

Övervakning av flyghavre, åkerövervakning och vintertida övervakningar
Lauri Piltonen, tfn 0295 020 113

Basskiftesregister, åkerövervakning
Juho Uusisalmi, tfn 0295 021 170

Svenskspråkiga åkerövervakningar och vintertida övervakningar
Andreas Wiksten, tfn 0295 020 974
Cecilia Avén, tfn 0295 021 162


Kommunernas landsbygdsenheter

Östra Nyland

Landsbygdsförvaltningen i Östra Nyland

Samarbetsområdet inkluderar Borgå, Helsingfors, Lovisa och Vanda stad samt Lappträsk och Sibbo kommuner.

Mellersta Nyland

Landsbygdsenheten i Mellersta Nyland

Mellersta Nylands landsbygdsförvaltningstjänster ansvarar för att sköta landsbygdsförvaltningens uppgifter i Askola, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby kommuner samt Hyvinge, Träskända och Kervo stad.

Västra Nyland

Landsbygdsenheten i Västra Nyland

Följande städer och kommuner är med i Västra Nylands landsbygdsförvaltning: Esbo, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Orimattila

Landsbygdsenheten i Orimattila

Mörskom och Pukkila tillhör Orimattila landsbygdsenhets område.