Kontaktuppgifter för jordbrukare

Jordbruksinvesteringar

NTM-centralen i Nyland

Lassas Tony, tfn 0295 021 091
Nikkola Juha-Pekka, tfn 0295 021 115
Kaisa Käräjämäki, tfn 0295 021 212 (rådgivning kring bygghandlingar)

e-post: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi


Startstöd till unga jordbrukare

NTM-centralen i Nyland

Lassas Tony, tfn 0295 021 091
Nikkola Juha-Pekka, tfn 0295 021 115

e-post: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Utbetalning av finansieringsstöd från landsbygdsprogrammet i Nyland
Utbetalning från NTM-centralen i Nyland:

• e-post: maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi


Jordbruksstöd och övervakning av stöd

NTM-centralen i Nyland
Miljöavtal

Ledande sakkuning Esme Manns tfn 02 95 021 101
Cecilia Lindholm tfn 0295 021 259

Jordbruksstöd

Jordbruksstödsrådgivning, svenskspråkig rådgivning, jordbrukarstöden, speciellt miljöersättning och kompensationsersättning
Esme Manns tfn 02 95 021 101
Cecilia Lindholm tfn 0295 021 259
Hanna Karnijoki tfn 0295 021 067 (förbindelse om ekolgisk produktion)

Ekokontrolletsystemet
Tobias Bruce tfn 0295 021 143 (på finska/svenska)
Hanna Karnijoki tfn 0295 021 067 (på finska)

Villkorlighet (tidigare tvärvillkor)
Irina Lähteenmaa tfn 0295 021 126
Hanna Karnijoki, tfn 0295 021 067

Tolkning av nitratförordningen
Johan Sundberg, tfn 0295 021 463

Övervakning av jordbruksstöd

Övervakningschef, övervakning av flyghavre
Maria Saarimaa-Ylitalo, tfn 0295 020 915

Övervakning av djurstöd
Henrika Taimiaho puh. 0295 021 192 (på finska)
Cecilia Avén tfn 0295 021 162 (på svenska)

Utsädes-, foder- och åkerövervakning
Vesa Kaasalainen, tfn 0295 021 063

Åkerövervakning, övervakning av ISPM 15-tillverkare, livsmedelsövervakning, övervakning av växtskyddsmedel
Lauri Piltonen, tfn 0295 020 113

Åkerskiftesregistret, åkerövervakning, beredskapsärenden
Juho Uusisalmi, tfn 0295 021 170

Svenskspråkiga åkerövervakningar och vintertida övervakningar
Andreas Wiksten, tfn 0295 020 974
Cecilia Avén, tfn 0295 021 162


Kommunernas landsbygdsenheter

Östra Nyland

Landsbygdsförvaltningen i Östra Nyland

Samarbetsområdet inkluderar Borgå, Helsingfors, Lovisa och Vanda stad samt Lappträsk och Sibbo kommuner.

Mellersta Nyland

Landsbygdsenheten i Mellersta Nyland

Mellersta Nylands landsbygdsförvaltningstjänster ansvarar för att sköta landsbygdsförvaltningens uppgifter i Askola, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby kommuner samt Hyvinge, Träskända och Kervo stad.

Västra Nyland

Landsbygdsenheten i Västra Nyland

Följande städer och kommuner är med i Västra Nylands landsbygdsförvaltning: Esbo, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Orimattila

Landsbygdsenheten i Orimattila

Mörskom och Pukkila tillhör Orimattila landsbygdsenhets område.