Kontaktuppgifter

Utbetalning av stöd beviljade av NTM-centralen

Exell Katariina 0295 021 330
Hammar Eeva 0295 021 071
Pesonen Leena 0295 021 216
Rönnblad Taina 0295 016 264

förnamn.efternamn@ely-centralen.fi
maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi

Företagsstöd samt investeringsstöd för gårdar

Lassas Tony 0295 021 091
Nikkola Juha-Pekka 0295 021 115

Finansiering av landsbygdsprojekt

Juha Mäkinen 0295 021 110

Jordbrukstöd

Jarmo Kitula, 0295 021 075, ledande sakkunnig, jordbrukarstöden, speciellt miljöersättning och kompensationsersättning
Esme Manns, 0295 021 101, jordbruksstödsrådgivning, svenskspråkiga rådgivning
Hanna Karnijoki, 0295 021 067 frågor angående stödrättigheter
Hanna Karnijoki, 0295 021 067 grundstöd för jordbruk, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare
Vesa Kaasalainen, 0295 021 063, grundstöd för jordbruk, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare
Hanna Karnijoki, 0295 021 067, Tvärvillkor
Taru Vänskä, 0295 021 167, Tvärvillkor
Johan Sundberg, 0295 021 463, Tolkning av nitratförordningen

Övervakning av jordbruksstöd

Piia Majakallio, 0295 021 136, ledande sakkunnig
Bruce Tobias, 0295 021 143, övervakning av djurstöd
Paula Gustafsson, 0295 021 046
Vesa Kaasalainen, 0295 021 063, utsädes-, foder- och åkerövervakning
Vintertida övervakningar, övervakning av flyghavre,
åkerövervakning:
Eerika Vallinrinne, 0295 021 267
Taru Vänskä, 0295 021 167
Maria Saarimaa-Ylitalo, 0295 020 915
Juho Uusisalmi, 0295 021 170, Basskiftesregister och åkerövervakning
Svenskspråkiga åkerövervakningar och vintertids övervakningar
Andreas Wiksten, 0295 020 974
Cecilia Lindholm, 0295 021 186

Leader-grupperna i Nyland

Till gruppernas hemsida via länkar:

EMO ry »
Pomoväst ry »
Silmu ry »
Ykkösakseli »