”Naturbeteskött” blev varumärke i Sverige – i Finland betar flesta får också på naturängar
| | | | | | | | |

”Naturbeteskött” blev varumärke i Sverige – i Finland betar flesta får också på naturängar

Pressmeddelande Jord- och skogsbruksministeriet Naturbeteskött är en bestående trend i Sverige. Kött från naturbetande djur är högkvalitativt. Även produktionssättet är ekologiskt – det främjar naturens…