En gemensam stödutbildning för djurgårdar i södra Finland kommer att hållas i januari 2023

En gemensam stödutbildning för djurgårdar i södra Finland kommer att hållas i januari 2023

Förbindelse och utbetalning av stödet för djurensvälbefinnande ansöks 9.1-2.2.2023 för förbindelseperioden 1.1-31.12.2023. Nöt-, får- och getbidragens ansökningstid är 9.1-24.1.2023. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida: MTK-Varsinais-Suomis…

Morgonkaffe för Nyländska landsbygdsföretagare fredagen 23.9.2022: Inbesparingar i elräkningen – hur hinner jag ännu ansöka om stöd från EU:s återhämtningsmedel för övergång till förnybar energi

Morgonkaffe för Nyländska landsbygdsföretagare fredagen 23.9.2022: Inbesparingar i elräkningen – hur hinner jag ännu ansöka om stöd från EU:s återhämtningsmedel för övergång till förnybar energi

Morgonkaffe arrangerades för Nyländska landsbygdsföretagare fre 23.9.2022 kl. 9–9.30 via Teams. Presentationsmaterial hittar du nedan. Ämnet var: Inbesparingar i elräkningen – hur hinner jag ännu…