Nylands Leadergrupper fortsätter den lokala utvecklingen av landsbygden efter att JSM godkänt dem för perioden 2023-2027
|

Nylands Leadergrupper fortsätter den lokala utvecklingen av landsbygden efter att JSM godkänt dem för perioden 2023-2027

Meddelande 2.2.2023 Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt alla de fyra nuvarande Leadergrupperna i Nyland för finansieringsperioden 2023–2027. Andelen av den offentliga finansieringen för Nylands Leadergrupper…

Ansökningstider
|

Ansökningstider

Urvalsperioderna för landsbygdsfonds företagsstöd och projektstöd i Nylands NTM-central 2023. I år har landsbygdsfondens nya programperiod börjat som en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP…

Kontrollera uppgifterna om ditt projekt i det nya projektregistret och nätverka med andra landsbygdsutvecklare
|

Kontrollera uppgifterna om ditt projekt i det nya projektregistret och nätverka med andra landsbygdsutvecklare

Ett nytt och lättanvänt projektregister har skapats för landsbygdsprogrammets utvecklingsprojekt. I det nya projektregistret hittar du utvecklingsprojekt som finansierats av landsbygdsfonden under den nuvarande perioden…