Leader-grupperna vädjar till beslutsfattarna: Det behövs ett större stöd för den lokala utvecklingsverksamheten på landsbygden under nästa period!

Leader-grupperna vädjar till beslutsfattarna: Det behövs ett större stöd för den lokala utvecklingsverksamheten på landsbygden under nästa period!

Finlands 55 Leader-grupper vädjar för att Finland i sin CAP27-strategi skulle avsätta 10 % av den nationella andelen ur landsbygdsfonden för Leader-verksamhet. Finland har alltid…

Magi i Noux

Magi i Noux

Genom sitt företag Nuuksion Taika erbjuder Satu de Weerd naturupplevelser och programtjänster. Verksamhetens hjärta är Villa Paratiisi vid stranden av sjön Poikkipuoliainen. Under det senaste…