|

Kanotklubb med mångsidig verksamhet

Kanotklubben Wågen i Raseborg har långa skärgårdsanor och en OS-idrottsmedaljör från Olympiaden i Helsingfors 1952, och verksamheten pågår aktivt ännu idag. Klubben har ett klubbhus och en brygga, som är stationerade vid den lummiga Wågparken alldeles invid Gamla stan i Ekenäs.
En ljushårig flicka paddlar i en grön kanot på vatten, i bakgrunden syns vasse
Juniorkanotist på träningspaddling.

Kanotklubb med skärgårdsanor
Kanotklubben Wågen firade 70-årsjubileum år 2017, berättar Thomas Malmsten som fungerar som sekreterare för föreningen. Verksamheten inleddes ute i skärgården, vilket var ganska naturligt med tanke på att kanotsport är vatten- och havsrelaterat. Då föreningen började, särskilt under 1950-talet var det många skärgårdsbor som var aktiva och engagerade inom föreningen, som då utövade kanotsport som idrottsgren.

-En av dem var Torvald Strömberg som tog OS guld i olympiaden i Helsingfors 1952, han var en skäripojke. Så har det sedan fortsatt och aktiviteten har gått lite i vågor, men överlag har vi haft en ganska stabil verksamhet, berättar Malmsten.

Motionärer och tävlingsaktiva
Föreningen har både juniorer och utfärdspaddlare, som de kallar för motionärer. De är medlemmar och betalar en bruksavgift för att få använda föreningens brukskajaker, som förvaras i kanotskjulet. Föreningens medlemsantal ligger för tillfället mellan 160–170 medlemmar varav cirka en tredjedel är juniorer under 18 år. Av de juniorer som är med, sysslar de flesta med paddling som motionsform. För tillfället har föreningen fyra tävlande juniorer som hållit sig bra framme i tävlingssammanhang, och på senior- och veteransidan finns även några som tävlar mer regelbundet.

Varje sommar ordnar Kanotklubben Wågen Motionsloppet Gullö runt. Evenemanget har ordnats sedan år 1977 och har även en tävlingsklass. Den 20 km långa paddlingsrutten slingrar sig genom Ekenäs vackra skärgård.

En man kör en gummibåt på vatten vänsterom, bakom en kanotist. Kanotisten paddlar i en gul kanot.
Följebåten är viktig för att säkra kanotisternas säkerhet

Behov av renovering och nyanskaffning
Under början av 1960-talet flyttade föreningens verksamhet till sitt nuvarande läge i Wåghusparken vid Ekenäs Gamla stadsdel. Kanotskjulet som föreningen håller till i är en skyddad byggnad vilket betyder att det inte går att göra vilka ändringar som helst på fasaderna och byggnadens utseende.

-Vi märkte att de mest grundläggande inventarierna i verksamheten började vara i ganska dåligt skick. Skjulet behövde en ansiktslyftning och bryggan som behövs för sjösättningen av kanoterna och kajakerna hade sett sina bästa dagar, konstaterar Malmsten. Under evenemang och tävlingar och särskilt för juniorerna är en följebåt viktig för att kunna garantera paddlarnas säkerhet.

Följebåt och brygga
Då föreningens styrelse funderade över vad de skulle göra för att finansiera alla behövliga reparationer och anskaffningar, kom en av styrelsemedlemmarna med idén att ansöka om Leaderfinansiering.

-Vi började då formulera ett projekt där det ingick en ny flytbrygga och en ny följebåt samt en ansiktslyftning för kanotskjulet. Vi ansökte om finansiering via Leader Pomoväst, säger Malmsten

Två pojkar lyfter en grön kanot på en brygga, en flicka som är tränaren, står bakom kanoten. En flicka paddlar iväg invid bryggan. Kanoten är grön.
Den nya bryggan är viktig för sjösättningen av kanoterna.

Den dåliga brädfodringen byttes på de två sidor av skjulet som varit mest utsatta för väder och vind, och den gamla bryggan som varit hoppusslad av två bryggor ersattes av en ny flytbrygga. Den gamla bryggan hade krävt mycket underhåll.

Den nya följebåten föreningen har är viktig med tanke på paddlingskurserna föreningen har för juniorer, ungdomar och vuxna, samt med tanke på uthyrningen av kajakerna från kiosken. Det är viktigt att följebåten är oöm och lätt att hantera. En gummibåt gör det lättare att hantera kajakerna och eventuellt lyfta upp någon ur vattnet utan att skada den som lyfts, båten eller kajaken.

Sysselsätter ungdomar
Föreningen hyr ut kanoter och kajaker vid föreningshuset, som även inrymmer en kiosk. Genom kiosken har föreningen kunnat erbjuda sommarjobb åt ungdomar.  Nu har det råkat vara av föreningens aktiva ungdomar som jobbat där. Kiosken har två syften, att aktivera ungdomar och att få en liten slant därifrån till klubben. Klubben har fått understöd från staden och Andelsbanken, vilket har underlättat sysselsättandet av ungdomarna.

En röd byggnad med en skylt. På skylten Står Wågen. I förgunden vatten och framför byggnaden på vatten en flytbrygga
Den nya bryggan och uppsnyggade fasaden på klubbhuset. Kiosken i byggnaden sysselsätter några ungdomar varje sommar.

Kajakuthyrning och kurser

– Kioskverksamheten är mest goodwill, men samtidigt har vi skapat liv och rörelse kring vår punkt i Wåghusparken, vilket gett synlighet. Det har även underlättat kajakhyrningen. Då vi hyr ut kajaker också åt andra än medlemmar, så vill vi förstås försäkra oss om att de som hyr har någon sorts baskunskap.  Åt dem som inte har det ger vi en snabblektion på plats hur man hanterar kajaken för att paddla säkert, säger Malmsten.

Vinteraktivitet
Enda grenspecifika träningsformen som vi har under vintern är så kallade paddlingsmaskiner eller paddlingsergon. Vintertid går det att träna på dem men det är främst för de ivrigaste tävlingskanotisterna. Paddlingsmaskinerna finns i stadens sim- och bollhallsbyggnad. Förut under vintrarna har vi även haft bollspel om tid och intresse funnits, förklarar Malmsten.

En grön kanot med plats för två personer paddlas a två pojkar.
Kanotklubben har även en kajak för två personer.

Uthyrning av förvaringsutrymme
Kanotklubben hyr ut förvaringsplatser i skjulet åt medlemmar med egna kajaker och det är stor efterfrågan på förvaringsplatser.

-Vi måste satsa på att få mer uthyrningsplatser för kajaker, funderar Malmsten.

En annan liten byggnad som det tidigare funnits en kiosk i, finns i samma park och den har förut använts av sjöräddarna. Kanotklubben Wågen får nu förfoga över det utrymmet och den vägen kanske de kan få lite mer förvaringsutrymme. Men det utrymmet behöver även säkert i framtiden en renovering.

Ansökningsprocessen gav insikt om nya möjligheter
Malmsten konstaterar att det inte var direkt svårt att skriva ansökan, men att det krävde lite tid. Det fanns även möjlighet att få hjälp från Leader Pomoväst i Ekenäs.

-Processen fick oss att fundera över vår verksamhet och vi upptäckte att den är mycket mera än kanotsport som tävlingsgren och att aktivera vår medlemsskara. Det finns mycket ännu som vi kan utveckla vidare på turismsidan som till exempel utfärdspaddlingar och att aktivera människor som vill ha naturnära upplevelser, avslutar Malmsten.

Fakta:
Totalfinansiering: 15 977 €
Stödform: Utvecklingsprojekt
Åtgärd: Service på landsbygden och utveckling av byar
Underåtgärd: fritid och investeringar i turism
Finansiering via Leader Pomoväst rf
Projekttid: 01.01.2020-31.08.2020
Syftet: I projektet repareras och korrigeras brister som finns i de inventarier som är oumbärliga för verksamheten. Hit hör kanotskjul, brygga och följebåt som används för säkerheten under paddlingsevenemangen.

Länk till Kanotklubben Wågens hemsida »

Text och bilder: Annika Söderholm-Emas