Startstöd till unga jordbrukare

Startstöd till unga jordbrukare kan beviljas en sökande som påbörjar gårdsbruk för första gången och som är yngre än 41 år när ansökan anhängiggörs eller en privaträttslig sammanslutning som börjar bedriva jordbruk som sin näring. Startstödet till unga jordbrukare kan sökas kontinuerligt.

Länkar: