Landsbygdens byggnadsinvesteringar

Anvisningar för byggnadsinvesteringar i jordbruket eller i jordbruksrelaterad verksamhet.

Stöd kan sökas av:

en jordbrukare eller en privaträttslig sammanslutning, som bedriver eller börjar bedriva jordbruk som sin näring
en sammanslutning av jordbruksföretagare (t.ex. ett torkandelslag).
För att kunna få stöd ska du ha fyllt 18 år. Du ska också ha tillräcklig yrkeskunskap.

Om gården innehas av två eller flera personer bör ni ansöka om stöd tillsammans. I så fall ska minst en tredjedel av gårdsbruksenheten innehas av en person som uppfyller förutsättningarna för att få stöd.

Läs mer om lantbruksrelaterade investeringar samt ansökningstider från Livsmedelsverkets sida via länken nedan.

Länkar: