Investeringsstöd för jordbruk

Investeringsstöd för jordbruk: stödet kan beviljas jordbruksföretagare för att utveckla produktionens effektivitet och kvalitet, som till exempel för byggnader för produktionsdjur, växthus, torkar, täckdikning eller energiproduktion. Stödet kan sökas av en jordbrukare eller en privaträttslig sammanslutning eller en sammanslutning av jordbruksföretagare. Det beviljas i form av en procentuell andel av de godtagbara kostnaderna för åtgärden som ska stödas. Stödet kan beviljas i form av bidrag, räntestöd, statsborgen eller en kombination av dessa.
Läs mer om ansökningstider i denna artikel

Länkar: