Icke-produktiva investeringar

Ersättning för icke-produktiva investeringar kan sökas för etablering av våtmarker (aktiva jordbrukare, registrerade föreningar, vattenrättsliga sammanslutningar). Ersättning för etablering av våtmarker söks via Hyrrä-tjänsten eller på blankett 195 (blankettjänsten i Suomi.fi).

Länkar: