Stöd för företagsverksamhet

Ur landsbygdsprogrammet stöder man förutom gårdar även andra nyetablerande och befintliga företag på landsbygden för att diversifiera företagsverksamheten på landsbygden. Stödet lämpar sig för gårdar då de utökar sin verksamhet till en företagsverksamhet utanför jord- och skogsbruket. Förutsättningen för att stödet ska beviljas är att företagsverksamheten har förutsättningar för kontinuerlig lönsam verksamhet. Understöd kan erhållas för investeringar samt för kostnader som uppstår när man startar en ny affärsverksamhet.

Länkar: