Jordbrukare

 

Programmedel avsätts för lantbruksföretagare som kompensation för odling i Finlands nordliga förhållanden samt för jordbrukets miljöarbete. Miljöersättningar ger breda möjligheter att förbättra miljön såväl på gårdar som i en större omfattning. Till programmet hör rådgivning och utbildning som förbättrar kompetensen inom bland annat energieffektivitet, miljöfrågor och djurens välbefinnande. Gårdar kan också få stöd för olika investeringar som ökar konkurrenskraften och miljövänligheten.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter angående jordbruksstöd

Ledande sakkunnig, jordbrukarstöden, speciellt
miljöersättning och kompensationsersättning

Jarmo Kitula, 0295 021 075

Jordbruksstödsrådgivning, svenkspråkig rådgivning

Esme Manns, 0295 021 101

Frågor angående stödrättigheter

Hanna Karnijoki, 0295 021 067

Grundstöd för jordbruk, förgröningsstöd, stöd till unga
jordbrukare

Hanna Karnijoki, 0295 021 067
Vesa Kaasalainen, 0295 021 063

Tvärvillkor

Hanna Karnijoki, 0295 021 067
Taru Vänskä, 0295 021 167

Tolkning av nitratförordningen

Johan Sundberg, 0295 021 463

Övervakning av jordbruksstöd

Ledande sakkunnig

Piia Majakallio, 0295 021 136

Övervakning av djurstöd

Tobias Bruce, 0295 021 143
Linda Hämäläinen, 0295 021 017

Utsädes-, foder- och åkerövervakning

Vesa Kaasalainen, 0295 021 063

Vintertida övervakningar, övervakning av flyghavre,
åkerövervakning

Eerika Vallinrinne, 0295 021 267
Taru Vänskä, 0295 021 167
Maria Saarimaa-Ylitalo, 0295 020 915

Basskiftesregister och åkerövervakning

Juho Uusisalmi, 0295 021 170

Svenskspråkiga åkerövervakningar och vintertida
övervakningar

Andreas Wiksten, 0295 020 974
Cecilia Lindholm, 0295 021 186

Utbetalning av stöd beviljade av NTM-centralen

Leena-Maria Pesonen, 0295 021 216
Jarmo Heikkilä, 0295 021 165
Taina Rönnblad, 0295 016 264
Meri Saarnia, 0295 021 417

maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi

Kommunernas landsbygdsförvaltning

Östra Nylands landsbygdsförvaltning
Mellersta Nylands landsbygdsförvaltning
Västra Nylands landsbygdsförvaltning »

 

Organisationer

MTK-Uusimaa »
Nylands Svenska Lantbrukssällskap »
Pro Agria »
SLC Nyland »