För jordbrukare

Landsbygdsprogrammets finansiering riktas till jordbruksföretagare i form av ersättning för odling i Finlands nordliga naturförhållanden och för jordbrukets miljöarbete. Miljöersättningarna ger breda möjligheter att främja miljöfrågor såväl på gårdar som på andra håll. Programmet innefattar rådgivning och utbildning, som förbättrar kompetensen bl.a. kring energieffektivitet, miljöfrågor och djurens välfärd. Gårdar kan också få stöd för olika investeringar som ökar konkurrenskraften och miljövänligheten.

Bekanta dig med Hyrrä – ansök om stöd här:

Hyrrä logo. Bekanta dig med Hyrrä tjänsten. Du kan ansöka om stöd via Hyrrä tjänsten.