Hälsa och tjänster från naturen

Efterfrågan på tjänster som befrämjar hälsan genom aktiviteter i naturen ökar. Vad är Green Care och hur definierar man vad som ingår i konceptet? Projektet Bioekonomi i Västnyland II vid Yrkeshögskolan Novias Campus Raseborg anordnade den 18 april en Green Care tankesmedja för att belysa möjligheterna att sälja tjänster inom konceptet.
Maija Jensen arbetar som projektkoordinator för projektet Vihreää voimaa

Vad är Green Care?
Maija Jensen arbetar som projektkoordinator för projektet Vihreää voimaa. – hyvinvointia ja kestävää liiketoimintaa ”. Företag som är med i projektgruppen är Bullerobong Oy Ab, Wiurila Gård och Koskis gård. Inom projektet utvecklas Green Care tjänster på Wiurila och Koskis gård. De båda gårdarna kompletterar varandra då de erbjuder olika miljöer för Green Care tjänster. Jensen gav en inblick i begreppet Green Care, som går ut på naturbaserade professionella tjänster som befrämjar människans hälsa och livskvalitet. Det handlar antingen om förebyggande verksamhet eller om rehabilitering.

Företag inom Green Care erbjuder tjänster som använder sig av naturens hälsofrämjande effekter. Detta görs genom att t.ex. medvetet vara i naturen, genom att föra åldringar eller turistgrupper på utflykter eller vandringar i naturen. Verksamheten skall vara långsiktig och planerad för att fylla kriterierna. Professionaliteten och kunskaperna i verksamheten är viktig samt bemötandet av kunderna och förmedlandet av goda värderingar.

Målgrupperna för tjänster inom Green Care finns i alla åldersgrupper från barn och unga till arbetsföra och åldringar. Tjänsternas lättillgänglighet är viktig. Motion i naturen upplevs ofta lättare än inomhus då omgivningen, vädret och årstider varierar. Kontakten till allt levande ger även bättre motståndskraft och estetiska upplevelser är även viktiga. Naturen ge även positiva tankar både om oss själva och om andra.

Grön omsorg
Grön omsorg består av tjänster inom omsorg och rehabilitering. Många av de tjänster som erbjuds förutsätter att tjänsteproducenten har en utbildning inom social och hälsovårdsbranschen eller nära samarbete med dessa. Grön omsorg kan t.ex. handla om rehabilitering, äldreomsorg och tjänster för specialgrupper.

Grön kraft
Grön kraft är naturbaserade tjänster inriktade på arbetsvälbefinnande och andra förebyggande tjänster inom välmående. Dessa kan erbjuda tjänster i samband med hobbyer, uppfostran och rekreation. Tjänster inom Grön kraft kan erbjudas av flera aktörer, då tjänsterna inte är noggrant definierade av lagstiftningen förutom vid tjänster inom uppfostran.

Green Care Finland r.f. grundades 2010 och på deras hemsida finns i dagens läge ungefär 400 medlemmar listade. Förutom företag som erbjuder tjänster ingår även forskare, institutioner, utvecklings- och utbildningsorganisationer som medlemmar. Det går att ansöka om kvalitetsmärken inom Green Care; GrönKraft och GrönOmsorg beroende på tjänsternas inriktning.

Ulrika Krynitz berättade under workshopen om företaget Urnatur Bild: Krautkopf

Urnatur
Företaget Urnatur i Östergötlands län i Sverige bedriver ekoturism som befrämjar både hälsa och naturvård. Ulrika Krynitz och hennes man Håkan Strotz hyr ut stugor de byggt av virke från egen skog. De erbjuder även utrymmen för konferenser och högtider och förutom 6 uthyrningsstugor finns även möjlighet att övernatta i trädhus. -Trädhusen är populära och bokas alltid först, berättar Krynitz.

Känsla av samhörighet
Verksamheten som kretsar kring gården är tänkt att vara miljömässigt hållbar. Uppvärmningen i stugorna är med ved och alla gäster hugger själva veden som behövs för uppvärmningen. Att hugga ved kan för många vara en alldeles ny upplevelse.  Maten lagar alla tillsammans vilket ger en samhörighet som även går att jämföra med en bykänsla. –Det är en speciell känsla att göra mat över öppen eld, säger Krynitz.

Naturvård
På gården har Krynitz och hennes man egen uppfödning av lamm och höns. Fåren har en viktig uppgift som naturvårdare och Krynitz konstaterar att  en viktig del i naturupplevelsen är även att miljön kring uthyrningsstugorna är tilltalande. Krynitz och hennes man sköter miljön bl.a. genom att hamla träd, sköta om skogsängar och bygga gärdsgårdar. Genom sin verksamhet vill  Urnatur bevara naturskogen, som det börjar vara ont om. En planterad skog blir inte likadan som en naturlig skog. Genom sin verksamhet förtjänar företaget pengar på skogen – och har den kvar!

Bioekonomi i Västnyland II
Period: 14.08.2017 – 31.10.2019

Fokusområde: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Leader,

Projektägare: YH Novia

Text: Annika Söderholm-Emas

Artikelbild: Ulrika Krynitz, Urnatur