Kuivalihakundis företagare Timo Lahti
|

Företaget Kuivalihakundis tillväxthistoria fortsätter med nya fabriken för torkat kött i Tusby.

– Kuivalihakundis historia började för 11 år sedan på en resa i Lappland, då jag inte var nöjd med den smaklösa matsäcken och började fundera på om jag själv kunde göra bättre torkat kött, berättar företagaren Timo Lahti.

Lahti tog tag i saken och till en början tillverkade han torkat kött i sitt hemmakök med hjälp av YouTube-videor. Efter många smakprov fick han respons av vännerna att detta ju är ganska bra. Uppmuntrad av detta beslöt Lahti att till en början bli företagare som bisyssla vid sidan om dagarbetet inom transportbranschen. Han har varit företagare som huvudsyssla sedan 2017.

Från hemmakök till industriproduktion

Början var utmanande eftersom Lahti var tvungen att noggrant utreda vad som krävdes för kommersiell försäljning av torkat kött. Han bekantade sig med nödvändiga bestämmelser inom livsmedelsbranschen och arbetade i sitt hemmakök på kvällar och veckoslut. Den första 20 kvadratmeter stora produktionsenheten skaffade Lahti ungefär ett år efter att ha gjort torkat kött med namnet beef jerky hemma. Nätbutiken som grundades redan i början fungerade effektivt som försäljningskanal för produkterna. En annan viktig kanal för försäljningen av torkat kött och för att göra varumärket känt var olika evenemang, såsom evenemang inom friluftsbranschen, som Lahti besökte flitigt.

Snart utvidgade Lahti sin produktion till 40 kvadratmeter stora utrymmen som han renoverade med egna och vänners krafter. Lahti anställde den första arbetstagaren redan i slutet av hösten 2017. Sedan dess har antalet anställda ökat snabbt och för närvarande finns det redan 19 anställda. Däremellan har företaget flyttat två gånger till större produktionslokaler i och med den ökade efterfrågan och utrymmena har alltid behövt renoveras så att de lämpar sig för livsmedelsproduktion. Det har alltså varit tillräckligt med arbete.

Mångsidig produkt av finländskt kött och ett minnesvärt varumärke

Kuivalihakundi säljer många slags produkter i nätbutiken. Av det finländska köttet tillverkas bestående produkter av torkat kött av nöt, kyckling och gris med olika kryddningar. Det finns också mer speciella varierande produkter av bland annat häst, hjort och älg. När företaget startade tillverkade Lahti torkat kött under produktnamnet Jerkku.

– Jag funderade länge på företagets namn och slutligen kom jag fram till namnet Kuivalihakundi som har gett mycket positiv respons. Man minns namnet och av det framgår genast vad det är fråga om, säger Lahti.

Torkat kött, lägereld i bakgrunden.

Byggandet av en ny fabrik för torkat kött öppnar exportmarknaden och förbättrar personalens utrymmen

För närvarande bygger Kuivalihakundi en ny fabrik för torkat kött i Jokela industriområde i Tusby. NTM-centralen i Nyland har gett företagsstöd för byggandet genom programmet för utveckling av landsbygden. Det var möjligt att få finansiering eftersom fabriken ligger i ett stödberättigat landsbygdsområde. I och med placeringen förblir arbetstagarnas arbetsresa rimlig när en stor del bor i Tusby, Kervo, Vanda och andra närområden.

De nya lokalerna på 1500 kvadratmeter gör det möjligt att tredubbla produktionen. Den växande produktionen riktar sig i synnerhet till export och Kuivalihakundis produkter kommer under våren att säljas i Tyskland via nätbutiken Amazon. Fabriken blir också mer energieffektiv. En viktig orsak till att bygga en ny fabrik är också företagets behov och viljan att erbjuda sina anställda bättre lokaler.

– Våra nuvarande lokaler är ganska begränsade, men i de nya utrymmena förbättras till exempel de anställdas pausutrymmen. Vi kan också öka gemenskapen och personalens trivsel i och med det egna gymmet och loungen, gläder sig Lahti.

Coronatidens effekter och landsbygdsfinansieringens betydelse

Coronaepidemin har påverkat företagsverksamheten hos Kuivalihakundi både negativt och positivt. De inställda evenemangen har varit en utmaning eftersom de har varit en viktig försäljnings- och marknadsföringsplats för företaget vid sidan om nätbutiken och återförsäljarna. Å andra sidan har coronaepidemin gjort det möjligt att ägna mer tid åt marknadsföring och företagets interna utvecklingsarbete.

– Coronaepidemin har ökat avsättningen av produkter av torkat kött i och med frilufts- och utfärdsboomen. Många distansarbetare äter också torkat kött som ett salt mellanmål, konstaterar Lahti.

Timo Lahti tackar för ett gott samarbete med NTM-centralen i Nyland. Han uppmuntrar även andra företagare att sätta sig in i landsbygdsfondens möjligheter till företagsfinansiering.

– Jag fick snabba och tydliga anvisningar från NTM-centralen om jag hade några frågor, berättar Lahti.

Han uppmuntrar även andra företagare att bekanta sig med NTM-centralens tjänster och konstaterar att finansieringen är viktig särskilt i företagets tillväxtskede, då man måste göra många investeringar.

– Jokelas nya arbetsplatsområde rymmer utöver oss även andra företag, tipsar Lahti i slutet av intervjun.


I korthet

Företag: Dried buddy Oy
Ägare: Timo Lahti
Ort: Tusby
Bransch: Livsmedelstillverkning
Produkter: Beef jerky-produkter av finskt kött
Antal anställda: 19
Webbplats: www.kuivalihakundi.com


Text: Katri Laitinen

Foton: Henrik Hertell / Kuivalihakundi


TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ