Utvecklingsstöd för företagsgrupper

I en företagsgrupps utvecklingsprojekt kan 3–10 företag tillsammans utveckla sin verksamhet med 75 % understöd. Administratören kan till exempel vara en utvecklingsorganisation som ansöker om stöd och sköter hela projektadministrationen De deltagande företagen får nytta av utvecklingstjänsterna, inte i pengar, och de slipper helt och hållet det arbete som projektförvaltningen kräver. Företagen förbinder sig att till administratören betala 25 % av den graderade totalkostnaden som en privat finansieringsandel. Administratören skaffar eller producerar de bästa gemensamma och företagsspecifika utvecklingstjänsterna som används. Eftersom över 50 % av stödet beviljas ska upphandlingsförfarande iakttas vid tjänsteupphandling.

Obs. Företagsgruppernas ansökningar behandlas i urvalsperioder för projektstöd.
Leader-grupperna har en kontinuerlig ansökan om företagsstöd och ansökningarnas behandlingsdatum varierar i enlighet med förvaltningarnas möten. Den sökande bör kontakta Leader-gruppen i sin region för aktuell information om behandlingsdatum.

Länkar: