Nyetableringsstöd

Nyetableringsstöd är inriktad till att skapa tillväxt. Syftet med stödet är att få nya, framgångsrika och växande företag till snabbt utvecklande branscher. Nyetableringsstödet beviljas inte enbart för produktutvecklingsprojekt, då företagets affärsverksamhet ska starta under tiden som nyetableringsstödet förverkligas. 5 000–35 000 euro kan beviljas i nyetableringsstöd för etablering av en ny företagsverksamhet eller 2 000–10 000 euro för tester som främjar etableringen av en ny företagsverksamhet eller affärsverksamhet.

Förutsättningen för att stödet ska beviljas är att den sökande och projektet uppfyller de allmänna författningsbaserade förutsättningarna, bl.a. att verksamheten som ska stödas ska utgöra huvudsaklig utkomst för minst en person.

Länkar: