Investeringsstöd

Investeringsstöd kan beviljas för ett etablerande eller verksamt företags materiella eller immateriella investering, som har märkbar betydelse för etableringen, tillväxten eller utvecklingen av företag. Stöd under 2000 € beviljas inte. Stödnivån bestäms på basis av företagets storlek och den verksamhet som stöds.

Länkar: