Företagare

Landsbygdens små och medelstora företag är viktiga arbetsgivare, för vilka utvecklingsprogrammet är ett hjälpmedel för att inleda, diversifiera och utvidga affärsverksamheten. Företag kan ansöka om investeringsstöd, men också stöd bland annat för att utvidga och utveckla produktionen, marknadsföring, undersökningar, internationalisering och samarbete.
Målet för företagsstöden är att öka försörjningsmöjligheterna och arbetstillfällena på landsbygden. På landsbygden behövs nya företag, men lika viktigt är det att uppmuntra de nuvarande företagen att utveckla och utvidga sin verksamhet.
I en utvecklingsgrupp kan flera företagare tillsammans ansöka om finansiering för att utveckla verksamheten.

Ansökningstiderna i Nylands NTM-central löper normalt 2020-2021. Du kan läsa mera om ansökningstiderna via länken »

Företagsstöd via Leader

Leader-grupperna har fortlöpande ansökningstid för företagsstöd och ansökningar behandlas på styrelsemöten. Det lönar sig att ta kontakt med den lokala Leader-gruppen för att få exakt information om behandlingsdatum.

Nylands NTM-centralens anvisningar om företagsstöd, investeringsanvisningar samt ansökning av utbetalning av stödet finns för tillfället på finska MATERIAALIT / Yrittäjälle.

 

Kontaktuppgifter

Stöd till företagare

NTM-centralen
Tony Lassas, 0295 021 091
Juha-Pekka Nikkola, 0295 021 115
Siina Viskari, 0295 021 178

Leader-grupperna i Nyland
EMO ry. »
Pomoväst rf. »
SILMU rf. »
Ykkösakseli ry. »

Utbetalning av stöd som beviljats av NTM-centralen i Nyland

Exell Katariina 0295021330
Hammar Eeva 0295021071
Pesonen Leena 0295 021 216
Rönnblad Taina 0295 016 264

e-post: förnamn.efternamn@ely-keskus.fi eller
gemensamt: maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi

Andra organisationer
Nylands företagare »
Nylands svenska lantbrukssällskap»
Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus »
ProAgria Etelä-Suomi »
Utvecklingsbolaget Novago »
Utvecklingsbolaget Posintra »