För företagare

Små och medelstora företag på landsbygden är viktiga sysselsättare för vilka landsbygdsprogrammet är en hjälp för att starta, diversifiera och utöka affärsverksamhet. Förutom investeringsstöd för att bland annat utöka och utveckla produktionen kan företagen även ansöka om understöd för tester, internationalisering och samarbete. Målet med investeringsstödet för företag är att utöka utkomstmöjligheterna och arbetstillfällena på landsbygden. Landsbygden behöver fler företag, men lika viktigt är att uppmuntra befintliga företag att utveckla och utöka sin verksamhet. I en företagsgrupp kan flera företagare tillsammans ansöka om stöd för att utveckla verksamheten. Företagsgruppernas ansökningar behandlas vid NTM-centralen i Nyland i urvalsperioder för projektstöd.

Villkoret för att beviljas företagsstöd är att företagsverksamheten som är föremål för stöd ligger i Nylands landsbygd. Områden som inte är stödberättigade är yttre och inre stadsområden enligt Finlands miljöcentrals klassificering av stads- och landsbygdsområden (2010), såvida det inte handlar om ett företag som bedriver första gradens förädling av jordbruksprodukter. Stöd kan också sökas av företag i lokala centrum, men inte för lokal serviceverksamhet. Kontrollera företagets plats på kartan eller försäkra dig om saken hos NTM-centralen eller Leader-gruppen!

Kartbild om klassificeringen av stads- och landsbygdsområden i Nyland.

Stöd till företag på landsbygden kan sökas kontinuerligt, men ansökningarna behandlas vid NTM-centralen i urvalsperioder.
Läs mer om NTM-Centralens urvalsperioder

Leader-grupperna har en kontinuerlig ansökan om företagsstöd och ansökningarnas behandlingsdatum varierar i enlighet med förvaltningarnas möten. Företagaren bör kontakta Leader-gruppen i sin region för aktuell information om behandlingsdatum och ansökan om företagsstöd.

NTM-centralen i Nylands anvisningar och presentationer om ansökan om företagsstöd, genomförande av investeringar och utbetalning av stöd finns att läsa under punkten Informationsbank / För företagare »

Länkar: