Flera företag gör mer tillsammans

Maija Jensen arbetar som projektledare för projektet Vihreää voimaa – hyvinvointia ja kestävää liiketoimintaa luonnosta. Med i projektet är Bullerobong Oy Ab, Koskis gård samt Wiurila gård.  Inom projektet  produktifierar företagsgruppen tjänster inom välbefinnande med naturbaserade metoder och skapar en ny affärsmodell för tre företag.

Vihreää voimaa
Samarbetsprojekt är ett bra sätt för företagare att tillsammans utveckla tjänster, produkter och processer. Genom samarbete kan företagen leta efter nya företagsmöjligheter och marknader. Maija Jensensom som är projektledare för Vihreää voimaa berättar att  Bullerobong Oy Ab varit verksamt på Wiurila sedan början av 2017, så projektet är ganska nytt.

Wiurila gård (Bild: Maija Jensen)

Naturtjänsterna är en del av konceptet vid sidan om restaurangverksamhet, festillställningar och museiverksamhet. Wiurila gård står för delen som representerar historia och konst med mer bebyggd kulturomgivning och parkomgivning. Koskis gård i sin tur är en levande gård med jordbruk och djurhushållning. På Koskis gård har skapats fina omgivningar som de nu velat öppna i form av naturtjänster för en större publik.

-Wiurila gård och Koskis gård kompletterar varandra bra då de inte är helt lika, de ligger även nära varandra så det går bra att göra två dagars paket av tjänster för en bredare målgrupp. Deras styrka ligger i att de kompletterar varandra utmärkt.

Företagsgruppens storlek och sammansättning
I den här typen av projekt kan det vara med 3–10 företag. Ju fler företag som är med i projektet desto svårare kan det bli att hantera rent praktiskt. -I vårt projekt har det fungerat utmärkt med tre företag. I början är det viktigt att fundera vilka företag som skall vara med och vilka målen är som man vill komma fram till,  och att alla känner att de har nytta av projektet. Om företagen är för olika kan det även bli svårt att hitta gemensamma intressen, säger Jensen

Maija Jensen arbetar som projektkoordinator för projektet Vihreää voimaa (Bild: Annika Söderholm-Emas)

Finansiering för samarbetsprojekt är en bra möjlighet för att utveckla samarbete och hitta samarbetspartners som har nytta av varandra och skapa något större, som ensamt företag är det oftast svårare. I projektet finns allmänna- och företagsspecifika åtgärder, till de allmänna åtgärderna hör att definiera målgruppen och det är en viktig punkt i projektet som knyter samman allting.

Satsa på ansökan
-Projektet var bland de första i regionen så vi visste inte exakt hur det går till säger Jensen. Jensen märkte att en välskriven ansökan underlättar arbetet; ju klarare ansökan och hur man lägger upp vilka åtgärder som skall göras, desto lättare är det att förverkliga själva projektet.

I skrivandes stund är sommaren som är högsäsong i annalkande. -I projektet kommer vi att fortsätta utveckla produkter, testa dem och se hur de fungerar. Utgående från den feedback vi får samlar vi ihop vad som fungerar, vad som kan förbättras, vad som kan göras annorlunda. Därifrån utvecklas sedan konceptet vidare. Jensen säger att i framtiden ser de vilka aktörer de kan tänka sig att samarbeta med. Samarbetsmöjligheterna mellan gårdarna kan vara t.ex. användning av samma resurser på båda ställen t.ex. med guider eller annat, eller med gemensam marknadsföring på exempelvis mässor.

Utvecklingsprojekt för företagsgrupper handlar om att utveckla – och är en bra möjlighet för företag som funderar på att påbörja nya koncept eller starta något nytt.

 

Fakta:

Bullerobong Oy Ab

Finansiering via Ykkösakseli rf

Projekttid: 01.06.2017 – 30.11.2018

Totalfinansiering: 80 250 €

Syftet: Förbättra verksamhetsförutsättningarna för tre företag som erbjuder upplevelse-, aktivitets och resetjänster. Detta görs genom att utgående från kunden produktifiera nya tjänster, samt genom att skapa nya verksamhetsformer utgående från naturen enligt Green Care konceptet.

Stödform: Samarbetsprojekt för företagare

Åtgärd: Bygga upp mikroföretagens produktiva samarbete och stöda utvecklingen

 

Info:

Företagsgruppens utvecklingsprojekt, stöd 75 %

Länk till Mavis hemsida om olika stödnivåer och –typer för samarbetsprojekt för företagare>>

Kontaktuppgifter till Leader Ykkösakseli>>

 

Artikelbilden är från Koskis Gård (Foto: Maja Jensen)

Text: Annika Söderholm-Emas