Karjaa talvilaitumella.

En gemensam stödutbildning för djurgårdar i södra Finland kommer att hållas i januari 2023

Förbindelse och utbetalning av stödet för djurensvälbefinnande ansöks 9.1-2.2.2023 för förbindelseperioden 1.1-31.12.2023. Nöt-, får- och getbidragens ansökningstid är 9.1-24.1.2023. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida:

MTK-Varsinais-Suomis projekt Kohti tulevaa / Nya tider ordnar husdjursstödutbildning via Teams i samarbete med SLC Åboland, Egentliga Finlands och Nylands NTM-centraler, för djurgrupperna svin och fjäderfä är utbildningen även ett samarbete med Satakunda NTM central.

 • Måndag 16.1. kl 10-14.30 Husdjursstöd för nöt, lamm och get, stödområde AB
 • Perjantaina 20.1.2023 klo 10-14.30 Nauta-, lammas- ja vuohitalouden tuet AB-alueella
 • Keskiviikko 25.1. klo 10-14 Sika- ja siipikarjatalouden tuet AB-alueella

Anmälning till tillfället minst två dagar före via:
https://www.lyyti.in/kotielaintuet_AB_2023

Till de som anmält sig sänds en anslutningslänk dagen före tillfället.

Program

Må 16.1.2023 Husdjursstöd för nöt, får och get (20.1 på finska)

 • 10.00 Välkommen, praktiska arrangemang
 • 10.05 Regionförvaltningsverkets granskningar på gårdar och stödövervakning (nötgårdar)
 • 10.45 Djurbidrag, ersättning för djurens välbefinnande för nöt och stöd för uppfödning av lantraser
 • 12.30 Paus
 • 12.45 Regionförvaltningsverkets granskningar på gårdar och stödövervakning (får- och getgårdar)
 • 13.25 Djurbidrag, ersättning för djurens välbefinnande för får och getter.
 • 14.30 Tillfället avslutas

Ke 25.1.2023 Sika- ja siipikarjatilojen kotieläintuet, AB-alue (Finskspråkigt tillfälle, materialet finns tillgängligt på svenska)

 • 10.00 Tervetuloa, käytännön järjestelyt
 • 10.05 Aluehallintoviraston tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta (sikatilat)
 • 10.45 Eläinten hyvinvointikorvaus sioille
 • 11.40 Ajankohtaista sika- ja siipikarjatalouden tuotantoon sidotusta tuesta (yhteiset asiat)
 • 12.00 Tauko
 • 12.20 AVI:n tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta (siipikarjatilat)
 • 13.10 Eläinten hyvinvointikorvaus siipikarjalle
 • 14.00 Tilaisuus päättyy

Utbildare:

Egentliga Finlands NTM-central: Henna Ekman, Sanna Lempiäinen, Hanna-Leena Järvinen, Anniina Kivistö, Beda Öhman.

Nylands NTM-central: Henrika Taimiaho, Cecilia Avén.

Egentliga Finlands regionförvaltningsverk: Heli Haukioja ja Noora Kalalahti

Satakunnnan ELY-keskus: Mari Roslund.

Välkomna!

Foton: Maaseutuverkosto, Lietso Oy.

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ