åker

EKO – Stödutbildning för odlare 2022

EKO – Stödutbildning för odlare 2022 fre. 8.4. kl. 9–12.30

Utbildning organiserade av SLC i Åboland och SLC i Nyland tillsammans med NTM-centralen i Egentliga Finland och NTM-Centralen i Nyland. Utbildningen är också avsedd för odlare i Nyland.

Se inspelning: länk till inspelning på YouTube
Se utbildningsmaterial: länk tull SLC Åbolands sida

Program

  • 9.00 Öppning – Helena Fabritius, SLC Åboland
  • 9.10 Ersätnning för ekologisk produktion och förbindelsevillkor – Esme Manns, NTM-Centralen i Nyland
  • 9.40 Ekokontrolletsystemet – Tobias Bruce, NTM-Centralen i Nyland
  • 10.40 Paus
  • 11.00 Villkoren för miljöersättning och tvärvillkoren i ekologisk produktion – observationer gjorda vid stödervakningen år 2021
  • 11.50 Råd 2020 och samlade erfarenheter från ekoproduktionskontrollerna – Micaela Ström, Nylands svenska Lantbrukssällskap
  • 12:15 Luomumpi Varsinais-Suomi presentation av projektet – Ville Korpelainen, Luomumpi Varsinais-Suomi
  • 12:30 Diskussion, tillfället avslutas