Kuggom har förutsättningar att bli träffpunkt

Aihe Yleinen @sv
När församlingar och andra organisationer lägger ner sina lägergårdar öppnar det nya möjligheter att fylla andra hus som står tomma. Behovet av samlingsplatser för skriftskolor, läger, körer och andra verksamheter har inte försvunnit.

I Lovisa pågår två Leader-projekt som ska fylla de tomma skolfastigheterna i Kuggom med verksamhet. Där finns ca 3000 kvadratmeter som blev tomma när Yrkesinstitutet Axxell lade ner verksamhet i Kuggom 2014. Fastigheterna ägs av Svenska folkskolans vänner, men projekten som ska fylla husen med verksamhet drivs av Kamratförbundet för Kuggomskolan.
På skolområdet finns en handfull stora hus, i varierande skick och ålder. Den nyaste byggnaden är en fullt utrustad, modern hall för båtbygge som stod klar 2005. Den hann bara vara i bruk några år innan utbildningen lades ner.
Nina Welling och Niklas Grönroos är anställda av kamratförbundet för att utreda framtiden för området och de ser massor av möjligheter.
– Kuggom har långa traditioner av utbildning inom olika sorters hantverk och specialutrymmen som lämpar sig för så väl båtbygge som annat träarbete, säger Niklas Grönroos. Vårt läge har vid kusten gör att också sådan verksamhet som anknyter till skärgården passar bra här. Eftersom vi pratar om specialutbildningar som inte finns på annat håll så kunde de intresserad deltagare från hela landet.
Lovisa har de senaste åren allt starkare profilerat sig kring trähusmiljöer med temadagar som hämtar mycket turister till regionen. Att bygga och renovera trähus kräver specialkunskaper och det pågår diskussioner med Lovisa stad om möjliga samarbetsformer.

Nära till huvudstadsregionen
Den första delen av projektet har varit att gå igenom utrymmena och se vad som behöver kompletteras för att det ska vara möjligt att hyra ut dem. Nu finns det övernattningsplats för 43 personer, i första hand riktar man sig till grupper som vill övernatta. En del av möblerna i samlingsrummen har man fått ta emot som donationer, bland annat fina möblemang från 50-talet som privatpersoner donerat.
– Här finns flera salar som kan hyras för större och mindre fester. Den stora festsalen rymmer 120 gäster, men det finns också andra rum som passar för mindre tillställningar, säger Nina Welling.
Under den här sommaren kommer det att ordnas skriftskolor, 4 H:s matskolor och Nylands Hantverks hantverkarläger på Kuggom. Det finns ett klart behov av en sådan här plats, men trots att det bara gått några år sedan utbildningen upphörde har Nina Welling och Niklas Grönroos märkt att människor redan glömt bort platsen. Det krävs marknadsföring och synlighet för att göra Kuggom till ett alternativ arrangörerna minns när aktiviteter planeras.
– Vi ligger på ett bra avstånd från huvudstadsregionen och det märks redan nu i bokningarna. För den som bokar utrymmen kan vi vid behov ordna andra tjänster. Vi ordnar hela paketet med allt från mat, städning och program om kunden så vill.

Tradtionscenter-Perinnekeskus Kuggom  

Stödtyp: Utvecklingsprojekt
Underåtgärd: Åtgärd service på landsbygden och utveckling av denna
Sökande: Kamratförbundet för Kuggomskolan rf.
Syfte: Projektets innehåll är att identifiera, möjliggöra och utveckla ändamålsenlig verksamhet för fastigheterna på Kuggom. Projektet skapar möjligheter för och utvecklar förutsättningar för enskilda personer, föreningar och sammanslutningar och andra att mötas kring, förmedla och utöva bl.a. landsbygds- traditions-, hantverks-, hälso-, välmående- och kulturrelaterad verksamhet. Projektet utreder möjligheterna att utveckla kunskapsförmedlande och bildande verksamhet, ökar möjligheterna för sysselsättning i regionen, samt utvecklar stödande basverksamhet och verksamhetsprofil till centret.
Projektets budget: drygt 80 000 euro – varav Leader-finansiering 70 procent via Utvecklingsföreningen SILMU.
Projekttid: Oktober 2015 – september 2018

Byggnadsvårdscentrum Kuggom – Perinnerakentamiskeskus Kuggom

Stödtyp: Utvecklingsprojekt
Underåtgärd: Åtgärd service på landsbygden och utveckling av denna
Sökande: Kamratförbundet för Kuggomskolan rf.
Syfte: Inom ramen för projektet utvecklas ett byggnadsvårdscenter i den nedlagda Kuggomskolans fastigheter. Projektet skall identifiera och utveckla koncept för dokumentering, bevarande och förmedling av kunskap i anknytning till byggnadsvård. Byggnadsvårdscentret utvecklas för att betjäna och fungera som mötesplats för såväl amatörbyggnadsvårdare som professionella byggnadsvårdare. Målsättningen är att uppnå en kontinuerlig verksamhet som fortgår efter projektperioden.
Projektets budget: drygt 80 000 euro – varav Leader-finansiering 70 procent via Utvecklingsföreningen SILMU.
Projekttid: Oktober 2015 – september 2018