CAP-planer på remiss – nu är det dags att agera!

Aihe Yleinen @sv

CAP-planer på remiss
Den långvariga programberedningen har nu nått skedet där både den nationella CAP-planen och den regionala genomförandeplanen för Nyland är på remiss. Nu har Leader-grupperna också lämnat in sin första ansökan om Leader-status till ministeriet för nästa period. Utkasten är resultat av många workshoppar, enkäter och utredningar. Den regionala planen och de lokala strategierna visar till vilka prioriterade områden medel ska riktas under nästa period. De nationella prioriterade områdena under den kommande programperioden är:

  • En mångsidig landsbygd som förnyas
  • Ett miljö- och klimatsmart jordbruk
  • Aktivt jordbruk och livsmedelsproduktion

De finansieringsverktyg som erbjuds är liknande som under tidigare programperioder; projekt- och företagsstöd samt investeringsstöd för landsbygden.

Nya delåtgärder är till exempel utvecklingsstöd för företag, stöd för ägarbyten i företag, regionala innovationsgrupper, åtgärdshelheten Smarta byar o.s.v. Programmet och dess åtgärder är fortfarande på utkaststadiet, så det hinner naturligtvis ännu ske förändringar.

Mer information om den regionala programberedningen maria.konsin-palva(at)ely-keskus.fi och om beredningen av den nationella från jord- och skogsbruksministeriets sida »