Morgonkaffe för Nyländska landsbygdsföretagare fredagen 23.9.2022: Inbesparingar i elräkningen – hur hinner jag ännu ansöka om stöd från EU:s återhämtningsmedel för övergång till förnybar energi

Morgonkaffe för Nyländska landsbygdsföretagare fredagen 23.9.2022: Inbesparingar i elräkningen – hur hinner jag ännu ansöka om stöd från EU:s återhämtningsmedel för övergång till förnybar energi

Morgonkaffe för Nyländska landsbygdsföretagare fredagen 23.9.2022 kl. 9-9:30 i Teams: Inbesparingar i elräkningen – hur hinner jag ännu ansöka om stöd från EU:s återhämtningsmedel för…